YLEn rahoitusstrategian mukaisesti talous aiotaan tasapainottaa vuoteen 2008 mennessä.

“YLE on valmistautunut digitaaliseen aikaan hyvin ja rahoitusstrategian avulla yhtiön talous on pidetty hallinnassa siirtymävaiheen aikana. Päätös analogisen verkon sulkemisesta elokuussa 2007 selkeyttää YLEn toiminnan ja talouden suunnittelua”, toimitusjohtaja Arne Wessberg toteaa. Wessbergin mukaan aakautta yhtiölle tuovat myös Julkisen palvelun televisio- ja radiotoiminta 2010 -työryhmän yksimielinen näkemys laajasta julkisen palvelun tehtävästä sekä esitys YLEn rahoituksen hoitamisesta jatkossakin tv-maksulla.

“Yhtiön tavoitteena on laadukkaan tv- ja radio-ohjelmiston tuottaminen. Kymmenessä vuodessa television ohjelmatarjonta on lähes kolminkertaistunut ja radiotarjonta kaksinkertaistunut. Lähetetyn ohjelmiston keskituntihinnat ovat samanaikaisesti laskeneet selvästi”, Wessberg painottaa.

YLEn omavaraisuusaste säilyi vakaana ja oli 49,5 %. Kulujen ja poistojen 16,6 miljoonan euron (4 %) lisäys edellisestä vuodesta johtuu pääosin vuoden 2004 urheilulähetysten esityskorvauksista. Esityskorvausten kustannuksia nostivat mm. Ateenan olympialaiset ja jalkapallon EM-kisat. YLEn henkilöstökulut pysyivät hallinnassa, mutta eläkesäätiön kannatusmaksut nousivat vuonna 2004 edellisestä vuodesta, jolloin kyseinen kuluerä oli poikkeuksellisen alhainen.

Keskimääräisten henkilötyövuosien määrä väheni 1,5 %. Vuoden 2004 lopussa YLEssä työskenteli 3600 henkilöä toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa. Määräaikaisen työvoiman käyttö väheni ja vakinaisen henkilöstön määrä kasvoi hieman. YLEn strategiaan on kuulunut resurssien suuntaaminen tukitoiminnoista ohjelmatuotantoon. Vuonna 2004 yleläisistä 78 % työskenteli ohjelmatyössä ja 22 % erilaisissa tukitehtävissä. Neljä vuotta aiemmin ohjelmatyötä teki 71 % ja tuki- ja hallintotehtävissä oli 29 % henkilöstöstä.

Hallintoneuvosto valitsi marraskuussa 2004 YLElle uuden toimitusjohtajan. Mikael Jungnerin toimikausi alkaa toukokuussa 2005.

YLEn osuus tv:n katselusta nousi

Viikkotasolla väestöstä 98 % seuraa joko YLEn tv- tai radio-kanavia ja noin kaksi kolmesta molempia välineitä. Suomalaisista 81 % on vähintään melko tyytyväisiä koko YLEn ohjelmatarjontaan. YLEn osuus tv:n katselusta nousi 1,3 prosenttiyksiköllä ja oli 45,2 %. Kaikesta radionkuuntelusta YLEn osuus oli 50 %, missä oli laskua prosenttiyksikön verran edellisestä vuodesta.

YLEn uutistarjonta arvioidaan hyvin luotettavaksi. Parhaan arvion luotettavuudessa saa vuonna 2004 jälleen YLEn Tv-uutiset. Alueelliset tv-uutiset ovat niin ikään saaneet hyvän vastaanoton. Niiden katsomista mitattiin vuonna 2004 ensimmäistä kertaa. Myös tyytyväisyys lastenohjelmatarjontaan on entisestään kasvanut.

Yleisradion hallintoneuvosto hyväksyi tilinpäätöksen kokouksessaan tiistaina 15.3.

Yhtiökokous pidetään 20.4.