Sisäasiainministeri Kari Rajamäki on luovuttanut
ensimmäisen lähipoliisitoiminnan kunniakirjan helsinkiläiselle
paikallislehdelle, Lauttasaaren Sanomille. Lehden julkaisemat poliisiaiheiset kirjoitukset ovat tähdänneet aidon turvallisuuden tunteen lisäämiseen, todetaan perusteluissa.

Lauttasaaren Sanomat on yhdessä alueen lähipoliisin kanssa
konkreettisesti lisännyt kansalaisten turvallisuutta ja turvallisuuden tunnetta. Lehdessä on ollut säännöllisesti poliisin näkökulman esille tuoneita kirjoituksia ajankohtaisista turvallisuusasioista.

Tämä yhteistyö on auttanut lauttasaarelaisia itseään rauhoittamaan omaa asuinaluettaan. Poliisin ja Lauttasaaren Sanomien yhteistyön taustalla on lisäksi tilanne, jossa molemmilla yhteistyön osapuolilla on yhteinen tavoite, turvallisempi kotiseutu. Yhteydenpidon ei tällöin ole tarvinnut olla säännöllistä eikä pakollista.

Lauttasaaren Sanomissa olleet poliisiaiheiset kirjoitukset ovat
tähdänneet aidon turvallisuuden tunteen lisäämiseen. Asioiden
käsittely on poikennut tiedotusvälineissä nykyään vallalla
olevasta linjasta kirjoittaa väkivaltaa pursuvia rikosjuttuja.

Kun alueella havaittiin ryöstäjä, kertoi poliisi Lauttasaaren
Sanomien sivuilla miten ryöstöiltä voi suojautua. Samaten alueella
havaitusta vinttimurtojen sarjasta varoitettiin lehdessä ja poliisi
neuvoi keinoja, joiden avulla voi ennalta estää murtoja.
Lauttasaarelaiset näyttävät seuraavan nyt aiempaa tarkemmin omaa ympäristöään, eli sosiaalinen kontrolli Lauttasaaressa on
lisääntynyt.

Sisäisen turvallisuuden ohjelmassa lähipoliisitoiminta on mainittu
poliisin perustoimintamalliksi ja poliisin vastaukseksi arjen
turvallisuuden ylläpitämiseksi. Myös apulaisoikeuskansleri Jaakko
Jonkan poliisin johtamisjärjestelmää ja sisäistä
laillisuusvalvontaa koskeneessa selvityksessä edellytettiin, että
vastaisuudessa tulee lähipoliisitoimintaa voimakkaasti kehittää.

Lähipoliisityöllä tuodaan poliisin turvallisuustyö sekä rikoksia
ja häiriöitä ennalta estävä toiminta oikeaan paikkaansa, eli
sinne, missä ihmiset elävät ja toimivat.

Lähipoliisi on toimintamalli, jossa ilmenee eräs
peräänkuuluttamani poliisityötä tehostava elementti, nimittäin se,
että poliisin on näyttävä niille ihmisille, joiden turvallisuudesta
se huolehtii. Lisäksi poliisin on tunnettava paikalliset olosuhteet
mahdollisimman hyvin, totesi ministeri Rajamäki lähipoliisitoiminnan kunniakirjan luovutustilaisuudessa Helsingissä.

Samalla kun poliisi on tiivis osa yhteisöä, syntyy yhteistyötä
alueen muiden toimijoiden kanssa. Näiden sidosryhmien kanssa yhdessä toteutettava turvallisuustyö on juuri sellaista poliisin toiminnan tehostamista, joka ei maksa mitään, mutta tuottaa konkreettisia tuloksia, ministeri Rajamäki korosti.