Digitaalisen kulttuurin maisteriohjelma on kulttuurin- ja taiteen
tutkimuksen lähtökohdista rakentuva opintokokonaisuus, jossa
tarkastellaan humanistisesta näkökulmasta digitaalisen kulttuurin ja taiteen ilmiöitä. Erityistä huomiota kiinnitetään kulttuurin ja
teknologian keskinäisiin suhteisiin. Mukana ovat niin visuaaliset kuin tekstuaalisetkin ilmaisumuodot

Uudet maisterit voivat työllistyä tutkimustehtävien lisäksi mm. kulttuurituotannon, sisällöntuotannon ja kulttuuriperinnön
digitoinnin aloille.

Ohjelmaan otetaan erillisen kansainvälisen haun kautta 15-20
opiskelijaa. Maisteriohjelmaa toteutetaan läheisessä yhteistyössä
Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen muiden oppiaineiden
ja Nordic Arts and Culture Studies -maisteriohjelman kanssa.