Eniten viestintätoimistojen asiakkaita kiinnostavat yritysviestinnän palvelut (50 %), mediasuhteet (45,5 %) sekä markkinointiviestintä (41 %). Kasvua ajavat erityisesti lääketeollisuus, IT/tietotekniikka, elintarviketeollisuus sekä julkishallinto, joissa palvelujen kysyntä on kasvanut reippaimmin.

Puolet toimistoista uskoo vuoden toisen neljänneksen olevan alkuvuotta vielä paremman ja 42 prosenttia vähintään yhtä hyvän kuin nyt. Puolet toimistoista on kasvattanut henkilöstömääräänsä vuoden ensimmäisellä neljänneksellä ja 21 prosentilla se tulee edelleen kasvamaan vuoden toisella neljänneksellä.

Viestintätoimistojen hinnoittelu sekä palkat pysyvät kuitenkin noin kahdella kolmanneksella toimistoista edellisvuoden tasolla. Noin yhdellä kolmanneksella toimistoista molemmat ovat kasvussa.

Viestintäbarometrikyselyyn vastasi yhteensä 24 VTL:n jäsentoimiston edustajaa. Viestintätoimistojen liittoon kuuluu 42 toimistoa. Viestintätoimistot myivät palvelujaan Suomessa vuonna 2004 noin 35 miljoonan euron edestä. Tänä vuonna kokonaiskasvun arvioidaan olevan noin 3‑5 prosenttia.

Mikä on VTL?

Viestintätoimistojen liitto ry (VTL) on Suomen viestintätoimistojen toimialajärjestö, jonka tehtävänä on ylläpitää ja kehittää jäsentensä osaamista ja ammattimaisuutta sekä rakentaa edelleen viestinnän asemaa yritysten ja yhteisöjen keskeisenä menestystekijänä. VTL osallistuu proaktiivisesti toimialaan liittyvään julkiseen keskusteluun sekä järjestön että jäsenistönsä voimin. VTL seuraa aktiivisesti alan kehitystä ja pyrkii vaikuttamaan siihen Suomessa ja kansainvälisesti. VTL on ICCOn jäsen. Lisätietoja: www.vtl.fi