Taloustoimittajien mielestä lehdistösuhteiden hoidossaan parhaiten onnistuu Osuuspankkikeskus/OKO. Tässä työssä myös muut finanssitoimialan suuret toimijat menestyvät hyvin. OKO on myös imagoltaan lähes Nokian veroinen, todetaan Marketing Radarin taloustoimittajatutkimuksessa.

Tutkimuksen mukaan kansainvälisille markkinoille suuntautuneet yritykset ovat ylivertaisia taloustoimittajien kiinnostuksen ja arvostuksen kohteena, niin hyvässä kuin pahassa.

Tutkimusta varten haastateltiin henkilökohtaisesti 80 keskeisten medioiden taloustoimittajaa. Toimittajilta tiedusteltiin heidän mielipiteitään yhteensä 25 yrityksen tunnettuudesta, imagosta, ylimmän johdon kyvykkyydestä, kiinnostavuudesta sijoituskohteena ja lehdistösuhteiden hoidosta. Lisäksi taloustoimittajilta tiedusteltiin heidän näkemyksiään yleisesti eri tietolähteiden hyödyllisyydestä, tärkeimmistä ominaisuuksista yrityksen ja lehdistön välisessä viestinnässä sekä kyseltiin merkittävimpiä syitä yritystiedotuksen epäonnistumiseen. Taloustoimittajatutkimus 2004 on järjestyksessään 17. tutkimus, jonka Marketing Radar Ltd. on Suomessa tehnyt.

Nokia ja Kone kärjessä

Nokia oli vahva eri osa-alueilla, mutta muut yritykset ovat ottaneet Nokian etumatkan kiinni. Näistä ’nousevista’ yrityksistä kaikista vahvin haastaja on Kone. Kone, Fortum ja Sampo saavat erityistä kiitosta oivallisista ratkaisuistaan ja strategisista linjanvedoistaan tuloksissa kun vastaavasti Telecoms-toimialan yritysten liiketoimintaan liittyvistä ratkaisuista ei kiitosta heru.

Tunnettuudessa Nokia on selvä ykkönen. Hyvin tunnettiin myös Elisa, Fortum ja TeliaSonera.

Taloustoimittajat pitivät imagoltaan Konetta ja Osuuspankkikeskusta / OKOa lähes Nokian veroisena.

Ylimmän johdon kyvykkyyden ykkössijaa jakavat Nokia ja Kone rinta rinnan. Tänä vuonna kahden edellä mainitun yrityksen ylimmät johdot olivat selkeästi arvostetuimpia, mutta viime vuoteen verrattuna kovimmat nousijat ovat Fortum ja Sampo, jotka sijoittuvat heti sijoille 3 ja 4.

Sijoituskohteena Kone oli kiinnostavin vaihtoehto; 87 % haastatelluista taloustoimittajista pitivät Konetta joko erittäin hyvänä tai melko hyvänä sijoituskohteena. Kone oli jo vuoden 2003 tutkimuksessa selvästi kiinnostavin sijoituskohde.

Lehdistösuhteiden hoidossaan parhaiten onnistuu Osuuspankkikeskus/OKO. Tässä kategoriassa myös muut finanssitoimialan suuret toimijat onnistuivat hyvin.

TeliaSonera, Elisa ja Saunalahti heikoilla

Keskimääräistä heikompia menestyjiä taloustoimittajien mielestä ovat Telecoms-toimialan yritykset: TeliaSonera, Elisa ja Saunalahti. Vaikka tunnettuudeltaan yritykset ovatkin hyviä, yrityksiä rasittaa huono imago. Muillakaan osa-alueilla Telecoms-toimialan yritykset eivät vakuuta taloustoimittajia.

Metsäteollisuuden arvostus laskee

Trendejä tarkisteltaessa metsäteollisuuden yritysten parhaimpien tulokset ovat sukeltaneet. Arvostus lähes jokaisella osa-alueella UPM-Kymmeneen ja Stora Ensoon laski huomattavasti erityisesti tänä vuonna.

Marketing Radar Ltd. on vuonna 1965 perustettu markkinatutkimusyritys. Yritys keskittyy asiakkaan tarpeiden mukaan räätälöityihin tutkimuksiin. Radar tekee tutkimuksia, jotka tuottavat asiakkaille tietoa päätöksenteon tueksi. Suurimpia asiakasryhmiä ovat elintarvike-, tele- sekä palvelualat. Radarin liikevaihto vuonna 2004 oli 4 miljoonaa euroa.