Marja Keränen

Petra Houghton

Meditan varatoimitusjohtajaksi on nimitetty FM, viestinnän suunnittelija Marja Keränen. Hänen vastuualueenaan ovat asiakasprojektien koordinointi ja kehittäminen.

Viestinnän suunnittelijoiksi on nimitetty:


Terhi Saranen

Johanna Summanen

FM Petra Houghton, vastuualueenaan teknologia-alan asiakkuudet.

FM Terhi Saranen, vastuualueinaan graafinen suunnittelu ja sponsorointi.

HuK Johanna Summanen, vastuualueenaan tutkimuspalvelut.