Marja Keränen
Marja Keränen
Petra Houghton
Petra Houghton

Meditan varatoimitusjohtajaksi on nimitetty FM, viestinnän suunnittelija Marja Keränen. Hänen vastuualueenaan ovat asiakasprojektien koordinointi ja kehittäminen.

Viestinnän suunnittelijoiksi on nimitetty:

Terhi Saranen
Terhi Saranen
Johanna Summanen
Johanna Summanen

FM Petra Houghton, vastuualueenaan teknologia-alan asiakkuudet.

FM Terhi Saranen, vastuualueinaan graafinen suunnittelu ja sponsorointi.

HuK Johanna Summanen, vastuualueenaan tutkimuspalvelut.