Johanna Lehto
Johanna Lehto
Kati Rahikainen
Kati Rahikainen
Kaisa Ranta-aho
Kaisa Ranta-aho

Johanna Lehto on nimitetty 14.2.2005 alkaen markkinointipäälliköksi vastuualueenaan sähköiset kanavat.

Suoramarkkinointipäällikkö Kati Rahikainen on vakinaistettu ja hänen vastuualueensa on suoramarkkinoinnin jatkotarjonta.

Tiina Harju-Kukkulan äitiysloman sijaisuuden ajaksi henkilöstön kehittämispäälliköksi on nimitetty Kaisa Ranta-aho.