Evia Oyj -konsernin liikevaihto oli tammi-joulukuussa 12,23 milj. euroa (vertailukelpoinen liikevaihto 1–12/2003 oli 14,22 Me). Konsernin liikevaihdon lasku aiheutuu pääasiassa keskittymisestä ydinliiketoimintoihin, yhtiö kerftoo.

Konsernin liiketappio oli 0,51 milj. euroa (vertailukelpoinen liiketappio 1–12/2003 oli 0,14 Me). Vuoden 2004 tulosta heikensivät kertaluonteisina erinä yhtiön aikaisempien toimitilojen sisustusrakenteisiin liittyvät 0,2 milj. euron ylimääräiset poistot sekä Arabiemiirikuntien liiton e-learning -projektin alaskirjauksesta johtuva tappio 0,3 milj. euroa.

Evia Helsinki Oy:n Suomen toimintojen liiketulos oli ilman kertaluonteisia eriä 1,27 milj. euroa (0,84 Me). Evia Helsinki Oy:ssä myyntikate per henkilö oli 93 744 euroa (88 788 e).

Evia Oyj:n hallitus arvioi, että vuoden 2005 ensimmäisen neljänneksen liiketulos tulee olemaan selvästi positiivinen ja että konsernin vuoden 2005 tulos on merkittävästi parempi kuin vuonna 2004. Arvio perustuu konsernin kustannustehokkuuden parantumiseen ja poistorasituksen vähentymiseen vuoteen 2004 verrattuna ja siihen, että vuonna 2004 alkanut mediamainonnan kasvu jatkuu ja vaikuttaa myönteisesti myös mainostoimistojen liiketoiminnan kehittymiseen.

Evia Oyj -konsernin vuoden 2004 viimeisen neljänneksen liikevoitto oli 0,039 milj. euroa (10–12/2003 vertailukelpoinen liiketappio 0,38 Me). Vuosina 2003–2004 Eviassa toteutetut rakennemuutokset ja kustannussäästöt vaikuttivat selkeästi konsernin tulokseen vuoden viimeisellä neljänneksellä

Evia Oyj:n toimitusjohtaja Mika Sarimo:

-Vuoden 2004 viimeinen neljännes oli selkeästi positiivinen. Olemme toimineet jo yli kaksi vuotta yhtenä yhtiönä. Yhteistyö sujuu, ja se näkyy työn laatuna, asiakkaiden tyytyväisyytenä ja tilauskannan vahvistumisena. Vuoden 2004 aikana Evia säilytti kaikki merkittävät asiakkaansa ja sai useita uusia, kuten Ruukin, Leiraksen, Collet Pharman, Rochen ja Pfizerin Animal Healthin. Evia voitti myös Puolustusvoimien kolmivuotisen työnantajakuvan kampanjoinnin ja kasvatti merkittävästi Nokia-asiakkuutta.

-Integroitu markkinointiviestintä, jota Evia kehitti edelleen voimakkaasti vuoden 2004 aikana, merkitsee uutta tehokasta tapaa ratkaista asiakkaiden markkinointiviestintähaasteita. Vuoden 2004 lopussa jo suurimmalle osalle asiakkaista toteutettiin integroidun markkinointiviestinnän ratkaisuja.

Evia Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.–31.12.2004

Evia Oyj -konsernin liikevaihto tammi-joulukuussa 2004 oli 12,23 milj. euroa (vertailukelpoinen liikevaihto 1–12/2003 oli 14,22 Me). Pääasiallinen syy liikevaihdon laskuun oli ydinliiketoimintaan kuulumattomien toimintojen myynti. Liikevaihto laski 13,9 % vuoden 2003 vertailukelpoiseen liikevaihtoon verrattuna. Konsernin liiketappio oli 0,51 milj. euroa (1–12/2003 vertailukelpoinen liiketappio 0,14 Me; vuoden 2003 liiketulokseen sisältyy 0,68 Me varausten purkua). Konsernin tulosta rasittaa Arabiemiirikuntien liiton e-learning -projektin alaskirjauksesta johtuva tappio, -0,3 milj. euroa.

Konsernin myyntikate per henkilö oli 91 040 euroa (vertailukelpoinen myyntikate/henkilö 79 957 e), kasvua 13,9 %.

Evia Helsinki Oy:n liikevoitto oli 0,78 milj. euroa (1,18 Me). Liikevoitto oli 9,7 % myyntikatteesta (11,8 % 1–12/2003). Suomen toimintojen liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli 1,27 milj. euroa (0,84 Me). Kasvua edellisen vuoden vastaavaan kauteen verrattuna oli 52,2 %.

Konsernin omavaraisuusaste oli vuoden 2004 lopussa 46,4 % (47,8 %) ja kassavarat 0,54 milj. euroa (0,15 Me).

Konsernistrategia ja rakenne

Evia Oyj -konsernin liiketoimintastrategian painopistealueiksi on valittu
-kannattavuuden parantaminen ja osingonmaksukyvyn palauttaminen
-Evia-brändin haluttavuuden kehittäminen
-konsernin aseman vahvistaminen sisältöliiketoiminnassa
-kansainvälisten kumppanuuksien vahvistaminen kaikilla konsernin liiketoiminta-alueilla.

Ydinliiketoimintaan keskittymisen vuoksi Evia siirtyi teknologiapartnerointiin digitaalisen viestinnän ratkaisujen toteuttamisessa, ulkoisti taloushallinnon ja myi Turussa toimivan Lahtinen & Mantere Oy:n osakekannan.

Evia Oyj:n kokonaan omistamia konserniyhtiöitä ovat integroidun markkinointiviestinnän ratkaisuja yritysten ja yhteisöjen brändin ja maineen hallintaan tuottava Evia Helsinki Oy sekä mainoselokuvien ja televisio-ohjelmien jälkituotannon ja animoinnin palveluja tuottava, Frame Graphics -toiminimellä toimiva Axel Digital Oy.

Vuoden 2004 aikana Eviassa kehitettiin integroidun markkinointiviestinnän suunnittelu- ja toteutusmallia sekä koulutettiin henkilöstöä suunnittelemaan ratkaisuja uuden mallin mukaisesti. IMC-konsepti ja monipuolinen viestinnän asiantuntemus ovat yhdessä Evian merkittävä kilpailuetu.

Vuoden 2004 aikana Evia vahvisti yhteistyötään kansainvälisen Edelman-ketjun kanssa. Edelmanilla on 40 omaa toimistoa ja kattava kumppaniverkosto ympäri maailman. Edelman on kehittynyt yhdeksi maailman johtavista toimistoista, joka yhdistää viestinnän, mainonnan ja PR:n keinoja toimivaksi kokonaisuudeksi. Yhteistyö Edelman-ketjun kanssa laajentaa mahdollisuuksia palvella asiakkaita kansainvälisesti yhteisö- ja sijoittajaviestinnän lisäksi myös markkinointiviestinnän ratkaisuissa.

Liiketoiminnan ja tuloksen kehitys

Evia Oyj -konsernin liiketoiminnan ja tuloksen kehitystä kuvaavista vertailuluvuista vastaavalta kaudelta 2003 on poistettu huhtikuussa 2004 myydyn Lahtinen & Mantere Oy:n vaikutus.

Evia Oyj -konsernin liikevaihto vuonna 2004 oli 12,23 milj. euroa (14,22 Me), laskua edelliseen vastaavaan kauteen verrattuna 13,9 %. Konsernin liiketappio oli 0,51 milj. euroa (-0,14 Me).

Evia Oyj -konsernin henkilömäärä oli vuonna 2004 keskimäärin 100 (141). Vuonna 2004 Evia Oyj -konsernissa myyntikate per henkilö oli 91 040 euroa (vertailukelpoinen myyntikate/henkilö 77 310 e).

Konserniyhtiöiden liikevaihto, myyntikate, liikevoitto/tappio ja henkilöstö 1–12/2004

Tunnusluvut

Osakekohtainen tulos -0,18 euroa (0,03 e).
Sijoitetun pääoman tuotto (12 kk) -9,3 % (4,5 %).
Oman pääoman tuotto (12 kk) -19,6 % (3,1 %).
Omavaraisuus kauden lopussa 46,4 % (47,8 %).

Liiketoiminnan kehitys yhtiöittäin

Evia Oyj

Konsernin emoyhtiö Evia Oyj toimii holdingyhtiönä ja tuottaa konserniyhtiöille talous- ja hallintopalveluja. Evia Oyj:n liikevaihto vuonna 2004 oli 0,003 milj. euroa (0,007 Me) ja liiketappio 1,08 milj. euroa (-1,30 Me). Yhtiön palveluksessa oli keskimäärin 6 henkilöä (8).

Evia Oyj:n hallituksen puheenjohtajana toimii Arto Liinpää ja toimitusjohtajana Mika Sarimo.

Evia Helsinki Oy

Evia Helsinki Oy tuottaa integroidun markkinointiviestinnän ratkaisuja yritysten ja yhteisöjen brändin ja maineen hallintaan. Strategisia painopistealueita ovat asiakkuuksien vahvistaminen, henkilöstön kehittäminen, kannattavuuden parantaminen sekä johtamisen ja toimintatavan kehittäminen.

Evia Helsinki Oy:n liikevaihto vuonna 2004 oli 11,33 milj. euroa (13,37 Me), laskua edellisestä vuodesta 15,2 %. Yhtiön myyntikate oli 8,06 milj. euroa (10,03 Me), laskua edellisestä vuodesta 19,6 %. Vuoden 2004 myyntikatelukuun sisältyvän työtuntivaraston arvon muutos oli 0,11 milj. euroa (0,37 Me). Yhtiön liikevoitto oli 0,78 milj. euroa (1,18 Me), laskua 33,9 %. Myyntikate per henkilö oli 93 744 euroa (88 788).

Vuonna 2004 Evia Helsinki Oy:n liiketulosta heikensivät kertaluonteisina erinä yhtiön aikaisempien toimitilojen sisustusrakenteisiin liittyvät ylimääräiset poistot yhteensä 0,2 milj. euroa. Suomen toimintojen liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli 1,27 milj. euroa (0,84 Me). Kasvua edellisen vuoden vastaavaan kauteen verrattuna oli 52,2 %.

Arabiemiirikuntien liiton kanssa marraskuussa 2001 solmitun sopimuksen mukaisten e-learning -ratkaisujen toimitusten vaikutus Evia Helsinki Oy:n tulokseen vuonna 2004 oli negatiivinen 0,3 milj. euroa. Evia Helsinki Oy myi syyskuussa Yhdistyneissä Arabiemiraateissa sijaitsevan Abu Dhabin toimipisteen e-learningprojektiliiketoiminnan ja -ohjelmistot Prewise Middle East Oy:lle. Abu Dhabin toimipisteen henkilöstö siirtyi Prewisen palvelukseen. Prewise toimii Evia Helsingin alihankkijana projektin loppuun saakka. Projektin lopulliset tulosvaikutukset selviävät vuoden 2005 ensimmäisellä neljänneksellä.

Evia Helsinki Oy:n palveluksessa oli vuonna 2004 keskimäärin 86 (113) henkilöä. Yhtiön osuus konsernin liikevaihdosta oli 91 % ja henkilöstöstä 86 %.

Evia Helsinki Oy:n toimitusjohtajana toimii Mika Sarimo.

Axel Digital Oy

Axel Digital Oy keskittyy mainoselokuvien ja televisio-ohjelmien jälkituotannon ja animoinnin palvelujen tuottamiseen. Yhtiö toimii Frame Graphics -toiminimellä. Frame Graphicsin toiminnan kehittämisalueita ovat asiakkuudet, henkilöstö, laatu ja kannattavuus.

Axel Digital Oy:n liikevaihto vuonna 2004 oli 1,11 milj. euroa (1,45 Me). Yhtiön myyntikate oli 0,89 milj. euroa (1,23 Me). Työtuntivaraston arvossa ei tapahtunut muutosta vuoden 2004 aikana. Yhtiön liikevoitto vuonna 2004 oli 0,16 milj. euroa (liiketappio 0,29 Me).

Yhtiön palveluksessa oli keskimäärin 8 (20) henkilöä. Yhtiön osuus konsernin liikevaihdosta oli 9 % ja henkilöstöstä 8 %.

Axel Digital Oy:n toimitusjohtajana toimii Juha Poraharju.

Konsernin rahoitusasema

Konsernin rahoitusasema parani edelliseen vuoteen verrattuna. Kassavarat olivat tarkastelujakson päättyessä 0,54 milj. euroa (0,15 Me). Korollisten velkojen määrä laski vuoden takaisesta ja oli vuoden lopussa 1,79 milj. euroa (1,90 Me). Vuoden 2004 liiketoiminnan rahavirta oli positiivinen 0,09 milj. euroa (-0,25 Me), ja koko rahavirta oli 0,395 milj. euroa (-0,06 Me). Konsernin omavaraisuusaste oli katsauskauden lopussa 46,4 % (47,8 %).

Konsernin henkilöstö

Henkilöstökulujen osuus konsernin liiketoimintakuluista oli 57 % (61 %). Henkilömäärän nettovähennys vuonna 2004 oli 26 henkilöä. Henkilöstöä oli vuoden alussa 116 (ilman Lahtinen & Mantere Oy:tä) ja lopussa 90. Keskimäärin henkilöstöä oli 100 (vertailukelpoinen henkilöstö keskimäärin 141). Emoyhtiö Evia Oyj:n henkilömäärä oli katsauskaudella keskimäärin 6 (8).

Osakkeet

Vuonna 2004 Evia Oyj:n osakkeista 737 132 kappaletta vaihtoi omistajaa Helsingin Pörssin I-listalla. Vaihto on 21,3 % osakkeiden kokonaismäärästä. Osakevaihdon arvo oli 1,03 milj. euroa ja osakkeen keskikurssi 1,39 euroa. Alin kurssi oli 1,02 euroa joulukuussa ja ylin kurssi 2,12 euroa tammikuussa. Evia Oyj:n osakerekisterissä oli 547 osakkeenomistajaa 31.12.2004.

IFRS-raportointi

Evia Oyj julkaisee vuoden 2005 osavuosikatsauksensa ja tilinpäätöksensä IFRS-standardien mukaisesti. Yhtiö antaa huhtikuussa 2005 erillisen tiedotteen siirtymän vaikutuksesta konsernin avaavaan taseeseen ja vuoden 2004 vertailutietoihin.

Hallinto

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenmääräksi kolme. Yhtiön hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen ekonomi Arto Liinpää, FM, MBA Jari Torvelainen ja ekonomi Jukka Virta. Tilintarkastajiksi valittiin Erkki Mitro, KHT ja Suomen Tilintarkastuskeskus Oy, KHT-yhteisö, päävastuullisena tarkastajana Pertti Hiltunen, KHT. Varatilintarkastajaksi valittiin Reijo Peltola, KHT.

Tilikauden 2005 näkymät

Evia Oyj:n hallitus arvioi, että vuoden 2005 ensimmäisen neljänneksen liiketulos tulee olemaan selvästi positiivinen ja että konsernin vuoden 2005 liiketulos on merkittävästi parempi kuin vuonna 2004. Arvio perustuu konsernin kustannustehokkuuden parantumiseen ja poistorasituksen vähentymiseen vuoteen 2004 verrattuna ja siihen, että vuonna 2004 alkanut mediamainonnan kasvu jatkuu ja vaikuttaa myönteisesti myös mainostoimistojen liiketoiminnan kehittymiseen.

Hallituksen osinkoesitys yhtiökokoukselle

Hallitus ehdottaa 1.4.2005 kokoontuvalle yhtiökokoukselle, että osinkoa ei makseta.