Suomen Farmasialiiton visuaalinen ilme on uudistunut ja liitto on
ottanut käyttöön uuden yhteisömerkin. Kevään aikana uusi ilme ja
kuvamaailma tulee näkymään kaikessa liiton viestinnässä ja
markkinoinnissa. Siirtymäkausi kestää vuoden 2005 loppuun.

Mortteli eli apteekeissa lääkevalmistuksessa käytetty työväline on
toiminut liiton tunnuksena jo pitkään. Viimeksi käytössä olleen
tunnuksen suunnitteli taiteilija Osmo K. Oksanen vuonna 1957.
Turkulaisen mainostoimiston lahtinen&mantere suunnittelema uusi
yhteisömerkki on nykyaikaistettu versio tutusta elementistä.
Mortteli-tunnus on säilytetty ja värimaailma on pysynyt perusteiltaan samana, mutta mukaan on tuotu myös uusia visuaalisia elementtejä.

Kuvatunnus yhdessä Farmasia-termin kanssa muodostaa liiton uuden yhteisömerkin.

Uudella yhteisömerkillä ja kuvamaailmalla Suomen Farmasialiitto ry pyrkii entistä selvemmin visuaalisesti viestimään liiton yhtenäisyyttä ja asiantuntijuutta. Uudistuksessa on haluttu tuoda esiin liiton vahva edunvalvonta sekä taloudellisella että ammatillisella sektorilla toiminta-ajatuksella Yhteistyötä lääkealan asiantuntijoiden parhaaksi. Suomen Farmasialiitto on lääkealan ammattilaisten eli farmaseuttien, proviisorien ja farmasian alan opiskelijoiden taloudellisia ja ammatillisia etuja ajava akavalainen järjestö.

Samanaikaisesti merkin uudistuksen kanssa on mm. tuotettu liiton käyttöön uutta kuvamateriaalia sekä toteutettu laaja verkkouudistus. Liiton internet-sivuja on uudistettu paitsi ulkoasun myös rakenteen ja sisällön osalta niin, että ne palvelevat jäseniä ja muita sidosryhmiä entistä paremmin. Liiton uudistetut www-sivut julkaistiin 15.2. osoitteessa www.farmasialiitto.fi.