Vuoden 2004 kokonaismyynti on edelliseen vuoteen verrattuna vielä miinuksella eli -7%, sillä korjaava liikahdus tapahtui MTL:n toimitusjohtaja Sinikka Virkkusen mukaan vasta viime vuoden viimeisellä neljänneksellä.

Markkinointiviestinän Toimistojen Liitto MTL on koonnut alan myyntiluvut vuodelta 2004 sekä ennusteet vuodelle 2005. Vaikka toimialalla on Suomessa yli 2000 yritystä, noin sadan suurimman joukkoon mahtuvat lähes kaikki yli neljä henkilöä työllistävät yritykset.

MTL:n mainostoimistokyselyyn vastanneista yrityksistä suuri osa raportoi kalenterivuoden luvut. Edellisen vuoden vertailuluvuissa on otettu huomioon muutokset yritysrakenteissa, esimerkiksi sulautumiset, joten yhteissumma kuvaa toimialaa. Yritysten myyntikatteiden muutosten vaihteluväli on -100% +150% ja mukana on myös v. 2004 perustettuja toimistoja.

Mainostoimistoalalla suurimmat 20 mainostoimistoa tai markkinointiviestinnän yritysryhmää hallitsevat alan myyntikatteesta yli 60%. Yritykset julkistavat myyntilukunsa arviolta maalis/huhtikuun vaihteessa kotimaisten ja kansainvälisten pörssiyhtiöiden aikataulujen mukaisesti.

Uusia toimistoja, vanhoista väkeä pois

Samaan aikaan kun alalla toimivat yritykset ovat supistaneet henkilökuntaansa on syntynyt uusia toimistoja. MTL viittaa Tilastokeskuksen yritystietokantaan: alan toimistojen nettolisäys viimeisen viiden vuoden aikana on vajaat 200 mainostoimistoa. Mainostoimistoala työllistää yli 2000 yrityksessä yhteensä vajaat 5000 henkilöä Suomessa, ja MTL:n kyselyyn vastanneet yritykset työllistävät runsaat 2000 henkilöä.

Mediasuunnittelu kiinnostaa yhä enemmän

Mediatoimistojen vuosi 2004 oli jo kasvun aikaa, laskutus edelliseen vuoteen verrattuna kasvoi 8%. Mediamainonnan kasvu oli TNS Gallupin mukaan Suomessa samaan aikaan n. 6,5%, joten joko mediamainontaa käyttävien mediatoimistoasiakkaiden määrä on kasvanut tai mediatoimistojen myynnissä muiden kuin perinteisten medioiden merkitys on lisääntynyt.
Mediatoimistojen laskutus oli 531 miljoonaa euroa. Kaikki mediatoimistot ovat MTL:n jäsenyrityksiä.