Image Kustannus oy on ostanut Bisnes.fi-lehden AcaCom Print Oy:ltä. bisnes.fi-lehden uudeksi päätoimittajaksi on nimitetty Jaakko Lyytinen.

Image Kustannuus Oy on tehnyt Design Forum Finlandin kanssa sopimuksen englanninkielisen Form Function Finland designlehden kustannustoiminnan siirtämisestä Image Kustannukselle. Molempien lehtien sisältö- ja ulkoasukonsepteja kehitetään ja resurssointia vahvistetaan. Uudistetut numerot ilmestyvät maaliskuun lopulla.

Jaakko Lyytinen on aiemmin työskennellyt mm. Ylioppilaslehdessä, Markkinointi&Mainonta -lehdessä ja Yleisradiossa. Form Function Finlandin päätoimittajaksi on valittu Anna-Kaari Hakkarainen, joka siirtyy myös Muoto-lehden päätoimittajaksi. Muoto-lehden toimitus vastaa
myös Form Functionin sisällöstä. Hakkarainen on aiemmin työskennellyt Muodon toimituspäällikkönä. Päätoimittajien tukena toimii kiinnostavista ja verkostoituneista ammattilaisista koottu toimitusneuvosto.

bisnes.fi:n ja form function finlandin lisäksi Image Kustannuksen lehtiperheeseen kuuluvat Image, Mondo, Muoto
ja Viini-lehti. Lisäksi tytäryhtiö Image Funk tuottaa neljää
asiakassuhdelehteä. ”Viime kesänä Korjaamon tiloistamme käsin
toimitettiin neljää lehteä, nyt niitä on kaikkiaan kymmenen. Aikamoista säpinää”, Image Kustannuksen toimitusjohtaja Ville Ailio kuvailee.

”bisnes.fi:tä ja form functionia yhdistää se, että kummatkin lehdet
kiinnittyvät laajempaan virtaukseen, jossa aineettomilla asioilla
designista brändeihin ja elämyksiin on yhä enemmän arvoa sekä ihmisille että liiketoiminnalle. Uudet lehdet seuraavat tämän ’merkitystalouden’ trendejä ja toivon mukaan osaltaan myös vaikuttavat niihin”, Image Kustannuksen kustantaja Raoul Grünstein sanoo. Tämä yhdistää lehdet muihin Image Kustannuksen lehtiin, samoin kuin yhteiset arvot:
uteliaisuus, energia, kunnianhimo, elämyksellisyys ja vastuu.

Bisnes.fi aikoo olla selviytymisopas

bisnes.fi-lehti syntyi it-buumin aallonharjalla 1999 ja AcaCom Oy osti lehden Talentum Oyj:ltä 2001. AcaComin toimitusjohtajan Jere Aromäen mukaan lehdelle asetetut lyhyen aikavälin tavoitteet saavutettiin. ”Keskitymme jatkossa nuorisoja asiakasmedioiden kustantamiseen.”

Image Kustannus aikoo panostaa sekä Bisnes.fi:n toimitukseen että sen markkinointiin ja myyntiin selvästi aiempaa enemmän. Samalla lehden konseptia muutetaan. Uudistettu Bisnes.fi seuraa pääasiassa luovia toimialoja, kuten ictbisnestä, mediaa, mainontaa, markkinointia, designia, muotia, elokuvaa, musiikkia sekä muuta sisältö- ja kulttuuriteollisuutta. Bisnes.fi:n kiinnostuksen kohteena ovat myös kulttuuristen ilmiöiden vaikutukset talouteen, yritysten yhteiskuntasuhteet sekä työelämän ja johtamisen kysymykset. ”Elämykselliseen ja syventävään journalismiin uskova Bisnes.fi haluaa jatkossa olla entistä inspiroivampi selviytymisopas kaikille muutosten
pyörteissä oleville ja käsikirja niille, jotka haluavat jatkuvasti oppia jotain uutta työstä ja taloudesta”, päätoimittaja Jaakko Lyytinen sanoo.

Journalismia Suomi-kuvaan

Form function finland on ilmestynyt Design Forum Finlandin kustantamana vuodesta 1980. Lehti perustettiin aikoinaan Suomi-kuvan kirkastamisen välineeksi ja suomalaisen muotoilun promoottoriksi. Lehti ilmestyy neljästi vuodessa ja leviää eri kanavia pitkin noin 70 maahan. ”Emme ole ammattimainen lehdentekijä, mutta meille on tärkeää että parasta mahdollista tämän alueen englanninkielistä lehteä tehdään Suomessa.
Yhteistyöllä Image Kustannuksen kanssa haemme erityisesti ajankohtaista sisältöä sekä synergiaetuja. Lehden julkaisuoikeudet säilyvät Design Forumilla”, Design Forumin toimitusjohtaja Ilpo Santala toteaa.

Form functionin siirtyminen Image Kustannukselle merkitsee lehden journalismiin, ulkoasuun, markkinointiin ja mediamyyntiin panostamista. Pyrkimys on saada ryhmätilausten lisäksi yhä suurempi vapaa tilaajakanta. Kansainvälistä kaupallista jakeluverkkoa laajennetaan erilaisten design-ympäristöissä toimivien myyntipisteiden keskuudessa.

Lehden konseptin keskeinen kehityssuunta on nykyisestä, hieman
katalogimaisesta olemuksesta kohti kiinnostavaa, lukemaan houkuttelevaa aikakauslehteä. Lehti liitetään vahvistuvaan Muoto-lehden toimitukseen ja osa julkaistavasta materiaalistakin on samaa. Yhdistetystä toimituksesta saadaan vahvempi toimija tälle alueelle. ”Form Functionista halutaan tehdä kansainvälisen tason aikakauslehti, joka käsittelee suomalaista muotoilua ja visuaalisen kulttuurinaiheita laajemmin”, päätoimittaja Anna-Kaari Hakkarainen sanoo.