Hyvät markkinointi-ideat toimivat. Markkinointiviestintätoimistojen Liitto MTL on listannut viime vuoden onnistuneita tekoja, jotka toteutettiin hyväntekeväisyyskampanjoissa, henkilöstön työnohjauksessa ja tuotteen lanseerauksissa.

Suomen ensimmäinen sms-pohjainen mobiiliarpa lanseerattiin joulun alla rinnakkaistuotteena Lumilyhty-adventtikalenterin kanssa. Lumilyhty on mainostoimisto Lahtinen&Mantere Oy kehittämä Suomen Liikunta ja Urheilu ry SLU:n varojen keräyskampanja ja samalla television ohjelmakokonaisuus. Toimitusjohtaja Janne Pöyhösen mukaan teknologiaa hyödynnetään yhä enemmän ja esimerkiksi internet-verkon käyttö monipuolisena kanavana on lisääntynyt.

Bob Helsinki on suunnitellut Suomen Syöpäyhdistykselle tuotteiden käytön hyväntekeväisyysmarkkinoinnissa, ja alkamassa on Syöpä-brändin seuraavien tuotteiden lanseeraus. Ostamalla virtuaalituotteita voi tukea Sos-lapsikylää, Lapsikyläkauppa (www.sos-lapsikylakauppa.fi/) on myös Bob Helsingin kokonaan suunnittelema, niin konsepti kuin myös sen tuotteet, kertoo toimitusjohtaja Marko Parkkinen.

SPR:n Aasian lahjoituskeräyksen ilmoitusaineistot toimitettiin pikavauhdilla, kertoo asiakkuusjohtaja Timo Lahtinen Recommended Finlandista.

Mainostoimisto kumppaniksi suunnittelemaan ja toteuttamaan
henkilöstön työnohjausta

Imageneering on suunnitellut ja toteuttanut internettiä kanavana hyödyntävän Elematicin opetus- ja toiminnanohjauskokonaisuuden, joka lanseerattiin 17.12.2004. Opetusosiossa (Brand Mission) koulutus toteutetaan saitin kautta jaettavan informaation avulla ja sitä monitoroidaan kyselyiden muodossa. Opetus on osa työnantajan järjestämää työhönohjauskoulutusta ja osallistuminen on pakollista.

Toiminnanohjausosiossa (Field Mission) jaetaan kentälle konkreettisia työtehtäviä, jotka tulee suorittaa annetun aikarajan puitteissa. Annetut tehtävät ovat normaaleihin työtehtäviin rinnastettavia, yksittäisiä työsuorituksia, joita on mahdollista ohjeistaa toiminnanohjauskanavan kautta. Tehtävien suorittamista monitoroidaan ja tehtävien suorittaminen on pakollista.

Toimitusjohtaja Ari Kujalan mukaan Imageneeringin ja Elematicin välillä vallitsee aidosti kumpaakin osapuolta hyödyttävä, kahden tasavertaisen toimijan hedelmällinen liikesuhdesuhde.

Mainostoimistot ovat mukana tuotekehityksessä: uusia tuotteita,
tuotteiden kaupallistamista ja tuoteuudistuksia

Felix on uudistanut tuotteitaan ja tuonut markkinoille myös uutuuksia, näissä kehittäjänä on Lahtinen & Mantere. Mielenkiintoinen aktiviteetti on tammikuussa aloitettu Grandiosa pizzavaalit, jossa kuluttajat äänestävät suosikkimakuaan.

BobHelsinki on kehittänyt yo-pipon, tavoitteenaan tuotekehityksen ja markkinoinnin yhdistämisen testaaminen. Myös Nokian Renkaat ja Arnolds Donats hyödyntää markkinoinnillista näkemystä
tuotekehityksessään samoin kuin Vianor palvelutuote- ja
hinnoittelukehityksessä sekä Lähivakuutus palvelutuotteiden
medioittamisessa.

Myös design-osaaminen on saanut jalansijaa mainostoimistoissa, useilla toimistoilla on erikoisyksiköitä ja verkostossa erikoisosaajia. Esimerkiksi toimitusjohtaja Kim Törnrothin mukaan MTA Design suunnittelee markkinointiviestintää kattaen myös muotoilua ja graafisen suunnittelun.

Monimediallisuus lisää suunnittelun ja projektien koordinoinnin
tarvetta

Mainostajilla on samanaikaisesti sekä viestinnällisiä että
mainonnallisia ja digiviestinnällisiä tarpeita. Evia Helsingin
toimitusjohtaja Mika Sarimo korostaa integroidun
markkinointiviestinnän roolia, tästä esimerkkeinä ovat mm. Roche ja Pfizer Animal Health.

Suomen Kuvalehden uudistuneen SK Mies-lehden uudelleen lanseeraus on käynnistynyt Neljäntuuman toimiston suunnittelemalla huomiota herättävällä kampanjoinnilla. Sama toimisto hoitaa Abloyn mainontaa, nyt suoraan kuluttajille, kertoo Pekka Siivonen-Uotila.

Räätälöityä yritysviestintää ja asiakaslehtiä Markkinointiviestinnän yrityksille ulkoistetaan myös yritysviestintää ja asiakaslehtiä, mainostoimistot tarjoavat tällaisia erikoisosaamispalveluja joko erillisissä yksiköissä tai integroituneena toimiston muuhun tarjontaan. Esimerkiksi Rautakorpi Nordenswan Opas, Dialogi, Pramedia, Evia Helsinki, Promice Communication.

Yhteisöviestintää ja yhteiskunnallisia kampanjoita Julkishallinto ja
yleishyödylliset yhteisöt osaavat hyödyntää markkinointiviestinnän keinoja, tällaisia ovat esimerkiksi
Recommended Finlandin yhteisömielikuvaan liittyvät kampanjat
Merenkulkulaitokselle, Työterveyslaitokselle ja Helsinki-Malmi
Liiketalousopistolle (HELMI).

Suomessa toimivat mainostoimistot hoitavat
kansainvälistymisoperaatioita

Mainostoimistot ovat kansainvälistyneitä asiantuntijayrityksiä.
Suomessa toimii joko kokonaan tai osaksi kansainvälisessä
omistuksessa olevia mainostoimistoja, joille kansainvälinen
verkostoyhteistyö on yhtä luontevaa kuin kotimainenkin.

Myös ei-omistuksellinen ketjuuntuminen tarjoaa mainostajille mahdollisuuden kansainvälisiin markkinointioperaatioihin. Esimerkiksi Evia Helsinki on yhteispohjoismaisessa Edelman Nordicissa, mukana ovat Ruotsi, Norja, Tanska, Suomi, Latvia, Liettua ja Viro. Lääke- ja terveysala ovat vahvasti esillä kaikissa maissa.

Evia Helsinki soveltaa Suomeen Ruotsissa toimivan Edelman UFO:n kehittämää “Alternativ marknadsföring” eli markkinointikonseptia, jossa yhdistyvät viestintä, tapahtumat, mainonta ja sponsorointi uudella tavalla.