Tilastokeskuksella teetätetyssä tutkimuksessa selvitettiin suomalaisten internetin käyttöä. Erityisesti tutkittiin kansalaisten luottamusta ja tyytyväisyyttä sähköisiin palveluihin sekä internetin käyttöpaikkaa.

Noin kolmannes 15-39-vuotaista oli ostanut tai tilannut internetistä tuotteita, noin 15 prosenttia 40-59-vuotiaista ja noin pari prosenttia yli 60-vuotiaista.

Tutkimuksen tietoja käytetään hyväksi hallituksen tietoyhteiskuntaohjelman vaikuttavuustavoitteiden toteutumisen seurannassa, ja se uusitaan vuosien 2005 ja 2006 marraskuussa. Kysely toteutettiin Tilastokeskuksen Kuluttajabarometrin tiedonhankinnan yhteydessä.

Verkkopankkiin luotetaan

Tutkimuksessa selvitettiin suomalaisten kokemaa internetin palvelujen turvallisuutta ja luotettavuutta. Verkkopankkia pidetään turvallisimpana verkkopalveluna, mutta myös luottamus luottokortin kotimaiseen verkkokäyttöön on hyvää tasoa.

Verkkopankin käyttöä pitää turvallisena jopa 90 prosenttia internetin käyttäjistä. Kaksi kolmasosaa suhtautuu myönteisesti luottamuksellisten asioiden hoitoon viranomaisten kanssa sähköisen asioinnin keinoin. Esimerkkinä tutkimuksessa oli muun muassa laboratoriotulosten välittäminen sähköpostitse tai tekstiviestein.

Luottokortin kotimaiseen nettikäyttöön suhtautuu luottavaisesti kaksi kolmannesta kansalaisista. Puolet vastaajista oli puolestaan samaa mieltä väitteestä, että jättäisi kiinnostavankin tuotteen ostamatta, koska ei halua maksaa internetin kautta.