Lukijoilla on paljon vaihtoehtoja, sillä Helsingin yliopiston kirjaston tilastojen mukaan erilaisia kotimaisia aikakauslehtinimikkeitä on yli 3500.

Sekä netin että aikakauslehtien aktiivikäyttäjät ovat selvästi oma ryhmänsä koko 12-69 -vuotiaasta väestöstä. “Aikakauslehtinettarit” ovat 12-44 -vuotiaita miehiä, yliopiston tai ammattikorkeakoulun käyneitä, ylempiä toimihenkilöitä tai opiskelijoita. Talouden vuositulot ovat yli 50 000 euroa.

Toisin kuin aikaisemmin luultiin, Internet ei ole vienyt lukijoita aikakauslehdiltä. Ne eivät kilpaile keskenään, koska niillä on erilainen rooli kuluttajan mielessä. Toinen harhakuva on, että netin käyttö vähentää lukemista. Asiahan on päinvastoin; kun netistä haetaan tietoa kiinnostavista asioista, niin täydentävää tietoa luetaan aikakauslehdistä, joiden luonteeseen kuuluu mennä syvälle asioihin, toteaa TNS Gallupin tutkimusjohtaja Mervi Raulos.

Lähes kolmannes 12-69 -vuotiaista suomalaisista seuraa päivittäin aikakauslehtiä sekä Internetiä. Yli 12-vuotiaat suomalaiset käyttävät päivittäin aikaa yli puoli tuntia sekä aikakauslehtiin että Internetiin. Innokkain molempia seuraavien ryhmä, aikakauslehtinettarit, ovat nuoria menestyjiä, jotka hakevat kummastakin mediasta samoja asioita.

Aikakauslehdet ja Internet on Aikakauslehtien Liiton TNS Gallupin Intermediatutkimuksen pohjalta tilaama erillistutkimus, johon osallistui 1351 12-69 -vuotiasta suomenkielistä vastaajaa.

Aktiivikäyttäjät ovat nuoria menestyjiä

Kuluttajilla on sekä aikakauslehtien että Internetin käyttöön monia yhteisiä syitä, mikä osoittaa että ne eivät ole toisiaan poissulkevia vaihtoehtoja. Aikakauslehdistä ja netistä kuluttajat hakevat erityisesti tietoa ja virikkeitä harrastuksiin, tietoja uusista asioista sekä taustatietoja erilaisille asioille ja ilmiöille. Aikakauslehtien lukijat käyttävät muuta väestöä keskimäärin enemmän Internetiä ja nettiin käytetty aika on myös pidempi.

Aikakauslehtien Liiton juuri valmistuneen selvityksen mukaan jäsenkustantajien lehtien Internet-näkyvyys oli lisääntynyt 12 prosenttiyksikköä vuodesta 2001. Selvityksessä oli mukana 454 lehteä, ja näistä 89 prosentilla on netissä joko omat sivut, ne ovat osana lehden kustantajan muita sivuja tai osana suurempaa portaalia. Liiton jäseninä ovat kaikki merkittävimmät aikakauslehtikustantajat Suomessa.

Vuoden 2001 selvitykseen verrattuna juuri erilaiset lukijoille tarjotut palvelut ovat lisääntynet merkitsevästi. Lehtien sivustojen kautta myös jäseneksi liittyminen, lehden tilaus sekä mediatiedot ovat tärkeitä palveluja lukijoille.

Aikakauslehtien Liiton selvityksen on toteuttanut vuosina 2001 ja 2005 NitroFX Oy.