Suomen Tietotoimisto STT ja Inforviestintä Oy julkaisevat tästä
keväästä alkaen yhteistyössä Kuka lehdistö? ja Kuka tv ja radio?
hakemistot, jotka kattavat suomalaisten medioiden yhteys- ja muut tiedot.

Yhteistyöllä kehitetään hakemistoista ja niiden verkkoversioista
yhä kattavampia palvelupaketteja. Hakemistojen kehityksessä
hyödynnetään STT:n tuntemusta mediasta ja STT:n tiedotepalvelujen tietokantoja. Hakemistojen kustantajana jatkaa Inforviestintä ja STT toimii niiden yhtenä jälleenmyyjänä.

Inforviestintä toimii STT:n tiedotepalveluiden jälleenmyyjänä.

Ensimmäiset yhteistyössä toteutetut Kuka lehdistö? ja Kuka tv ja
radio? -hakemistot julkaistaan maaliskuussa 2005.

STT lyhyesti

Suomen Tietotoimisto STT on maan johtavien viestinten omistama
riippumaton kansallinen uutistoimisto. STT toimittaa uutisia Suomesta ja maailmalta kellon ympäri ja sen lisäksi erilaisia mediapalveluja viestimille, yrityksille ja hallinnolle.

STT:n tiedotepalvelu ja STT:n tytäryhtiö Pressi.com välittävät
yritysten ja yhteisöjen tiedotteita laajaan jakeluun suomalaiselle ja kansainväliselle medialle. Tiedotteet välitetään alkuperäisessä
muodossaan uutispalvelussa sekä internet- ja sähköpostijakeluina.

Inforviestintä Oy

Inforviestintä Oy kouluttaa ohjelmissaan ammattiviestijöitä,
henkilöstön kehittäjiä ja markkinointihenkilöstöä. Kaikkiaan se
järjestää yli 500 koulutuspäivää tai -tapahtumaa vuosittain.
Infor kustantaa yrityskirjallisuutta, tutkii yritysten viestinnän
toimivuutta ja auttaa laatimaan viestintäsuunnitelmia ja
viestintästrategioita. Taloustutkimuksen viestintäyritysvertailussa
Infor sai parhaan yleisarvosanan ja sitä pidettiin alan
ammattitaitoisimpana ja luotettavimpana yrityksenä.