Leena Löytömäki

Fredrik Heinonen

.

Fredrik Heinonen, KTM, on nimitetty johtavaksi viestintäkonsultiksi 1.8.2004 alkaen Miltton Oy:ssä. Hän toimii Milttonissa asiakasvastaavana. Lisäksi hänen vastuullaan on Milttonin kansainvälisen palvelutarjonnan kehittäminen.


Mirkka Niskanen

Piia Seppälä

Mirkka Niskanen, FM, on aloittanut Milttonissa viestintäkonsulttina 1.8.2004. Hän toimii sisältösuunnittelijana lehti- ja web-projekteissa.

Piia Seppälä, medianomi AMK, aloitti Milttonissa graafisena
suunnittelijana 24.1.2005.

Miltton Oy on viestintätoimisto, joka tarjoaa luovia ratkaisuja viestinnän strategiseen suunnitteluun ja operatiiviseen
toteuttamiseen. Asiakkaina on johtavia, kansallisesti ja
kansainvälisesti tunnettuja yrityksiä.