Pääomasijoittajien mukaan sähköisen vuosikertomuksen hyötyinä ovat tiedon jakelun tehokkuus, eri osavuosien vertailtavuuden helppous ja kustannustehokkuus. Vastauksissa nousivat esiin seuraavat kommentit: “Tärkeintä sähköisessä versiossa on informaation selkeys ja läpinäkyvyys sekä säilyttäminen”, “Olennaiset tunnusluvut ja muut tiedot löytyvät kohtuullisen helposti”, “Tärkeiden yritysten informaation säilyttäminen on helpompaa ilman mittavia paperipinoja.”

Vastaavasti sähköistä taloustietoa vastustetaan siksi, että
“Varsinaista lukemista varten tekstit tulee kuitenkin printattua,
joten pdf/print all tarvitaan”, “Painetulla kertomuksella on myös
käyttöä.”