Yhtiöt ovat laittaneet asian vireille joulukuun alussa 2004.

Oy Suomen Uutisradio Ab on osa Alma Media -konsernia. Viime aikoina julkisuudessa ovat olleet Alma Media -konsernin omistukseen liittyvät kysymykset. Mikäli konsernissa tapahtuu omistusjärjestelyjä, Suomen Sävelradio Oy:nkin lupa tulee uudelleen valtioneuvoston tarkasteltavaksi.

Suomen Sävelradio Oy:llä on radiotoimilupa pääasiallisesti suomalaisesta iskelmä- ja viihdemusiikista koostuvalle ohjelmistolle useilla paikkakunnilla.