Tamperelainen Pirkanmaan Lehtipaino Oy, sen Helsingissä toimiva tytäryhtiö Martinpaino Oy ja Uusi Kivipaino muodostavat jatkossa konsernin, johon Uusi Kivipaino Oy:n henkilöstö siirtyy ns. vanhoina työntekijöinä.

Samuli Nurmen ohella yksi Pirkanmaan Lehtipainon suurimmista omistajista on pääomasijoitusyhtiö Sentica Partners Oy:n hallinnoimat rahastot.

Painoalan rakennemuutos on jatkunut jo pitkään ja alan ylikapasiteetti ohjaa painot strategisiin valintoihin sekä uudistumiseen. Uuden konsernin tuotevalikoima koostuu kolmenlaisista painotuotteista. Uusi Kivipaino keskittyy aikakauslehtityyppisiin tuotteisiin, Martinpainossa tehdään eniten mainospainatuksia kun taas Pirkanmaan Lehtipaino keskittyy paikallislehtituotantoon.

“Uskomme alan kasvuun, pelkästään viime vuonna uusia aikakauslehtiä tuli markkinoilla 28 ja vain kaksi lehteä lakkautettiin. Kasvun ohella haluamme säilyttää nykyisen sisäisen yrittäjyyden ja palvelun joustavuuden”, Nurmi kertoo.

Painojen maantieteelliset sijainnit lähellä suurasiakkaita ovat hyvät ja alentavat logistiikkakustannuksia. Uusi Kivipaino on hankkinut vankan kokemuksen markkinoilta, mikä tuo uuteen konserniin lisää asiakkaitten tarpeiden tuntemusta.

Perustiedot painoista vuodelta 2003:

Pirkanmaan lehtipaino
Liikevaihto euroina 5.890.000
Henkilöstömäärä 28
Päätuotteet Tabloid-lehdet
Asiakkaat Paikallis- ja ilmaisjakelulehtien kustantajat

Martinpaino
Liikevaihto euroina 7.000.000
Henkilöstömäärä 36
Päätuotteet Mainospainotuotteet
Asiakkaat Kaupan ketjut, mainostoimistot

Uusi Kivipaino

Liikevaihto euroina 11.450.000
Henkilöstömäärä 43
Päätuotteet Aikakauslehdet
Asiakkaat Aikakaus- ja asiakaslehtien kustantajat