Mainostajien Liiton Mainosbarometri 2005 -tutkimus selvitti
markkinointiviestinnän panostusaikeita kuluvalle vuodelle. Mainostajat aikoivat edelleen kasvattaa mediabudjettejaan, joskin suhtautuminen oli muuttunut hieman varovaisemmaksi kuin viime elokuussa tehdyssä vastaavassa tutkimuksessa. Eniten kasvaa edelleen verkkomainonta. Voimakkain laskee sanomalehtimainonta.

Lisääntyvät mainoseurot suunnataan pääosin media- ja suoramainontaan, sanoo Mainostajien Liiton toimitusjohtaja *Ritva
Hanski-Pitkäkoski*.

Mainostajien Liitto kysyi joulukuussa 2004 jäsenyritystensä
markkinointiviestinnän näkymiä vuodelle 2005. Vastaava Mainosbarometri-tutkimus tehtiin edellisen kerran viime elokuussa.

Mainostajien varovaisuus oli hieman lisääntynyt syksystä. Kuitenkin edelleen 37 prosenttia yrityksistä aikoi lisätä
markkinointiviestinnän panostuksiaan, 41 prosenttia pitää ne ennallaan ja 22 prosenttia vähentää niitä. Lisääjien ja vähentäjien erotuksena muodostunut saldoluku oli nyt 15, kun se elokuussa oli 19.

Toimialoista palvelu ja kauppa suunnittelivat eniten markkinointiviestinnän investointiensa lisäämistä (saldoluvut 52 ja 28). Teollisuus- ja monialayritykset alensivat panostusaikeitaan syksystä (saldoluvut -12 ja -44). Mainosbudjettiaan suurentavat ilmoittivat kasvuksi keskimäärin 13 prosenttia. Budjettiinsa supistuksia suunnittelevat aikoivat leikata keskimäärin 17
prosenttia.

Verkkomedian suosio jatkuu

Mainosbarometri 2005 selvitti mainostajien näkemyksiä tämän vuoden markkinointiviestinnän kehityksestä mediaryhmittäin ja
menekinedistämistoimenpiteittäin. Mediamainonnalle oli luvassa pääosin elokuista tutkimusta myönteisempiä näkymiä. Suurimman positiivisen saldoluvun (50) sai verkkomediamainonta. Elokuvamainonnan saldo nousi negatiivisesta positiiviseksi,
ja televisiomainonta näyttäisi jatkavan kasvu-uralla.

Mainostajien suunnitelmat ennakoivat piristymistä myös aikakauslehdille ja radiolle. Sanomalehtimainonnan saldo oli negatiivinen, mutta kaupunki- ja noutolehtien näkymät olivat kohentuneet.

Suoramainonnan suunnitelmissa osoitteellisen suoran saldo oli laskenut syksystä ja osoitteettoman noussut.

Mediamainonnan ulkopuolisten menekinedistämistoimenpiteiden näkymät olivat vaisut. Vain tapahtumamarkkinointi ja myymälämainonta saivat plus-merkkiset saldoluvut alkusyksyn barometrin tapaan.

Kysynnän uskotaan kasvavan

Mainostajien Liiton jäsenyritykset suhtautuivat erittäin luottavaisesti oman yrityksensä kysyntänäkymiin kuluvana vuonna. Odotukset olivat vielä valoisampia kuin elokuun Mainosbarometrissa, ainoastaan palvelualojen saldoluku oli
pudonnut. Optimistisin toimiala oli kauppa, jossa saldoluvuksi tuli 82.

Mainostajien Liiton joulukuussa 2004 tekemään kyselyyn vastasi 140 liiton jäsenyritystä. Näiden yhteenla sketut mainosbudjetit ovat noin 370 miljoonaa euroa eli keskimäärin 2,6 miljoonaa euroa/vastaaja. Vastaajista teollisuutta dusti 27 %, kauppaa 34 %, palvelualoja 24 % ja moniala- tai muita yrityksiä 16
%. Tulokset on painotettu mainosbudjeteilla. Barometrin saldoluku lasketaan vähentämällä panostuksiaan kasvattavien osuudesta panostuksiaan vähentävien osuus. Luku ei kerro euromääräisestä muutoksesta.

Mainostajien Liitto on valtakunnallinen, mainontaa ostavien yritysten ja yhteisöjen edunvalvoja. Jäsenyritykset (noin 400) edustavat kauppaa, teollisuutta, palvelualoja sekä julkisyhteisöjä. Näiden panostukset ovat yli 80 prosenttia markkinointiviestinnän kokonaisrahamäärästä Suomessa.