Janeta Wolontis on erikoistunut brandistrategioiden ja -identiteettien kehittämiseen sekä brandin arvon määrittämiseen.

Janeta Wolontis on aikaisemmin toiminut Vattenfall Suomen konsernin markkinointijohtajana sekä useammassa kansainvälisessä päivittäistavara- ja suoramarkkinointiyrityksessä myynnin ja markkinoinnin johtotehtävissä.