Mediaviikon toimeksiannosta suoritettiin 13.1-14.1.2005 puhelinkysely 34 Suomen suurimman valtakunnallisen ja alueellisen sanomalehden päätoimittajalle. Heistä 32 tavoitettiin. Vastaukset saatiin 29 päätoimittajalta. Vastausprosentti oli siis 85,2. Vain kolme kieltäytyi vastaamasta mihinkään kysymykseen.

Päätoimittajat antoivat Tarja Haloselle hyvän kouluarvosanan hänen onnistumisestaan presidentin tehtävissä. Vastaukset vaihtelivat 7- ja 10 välillä, niiden keskiarvoksi tuli 8,3.

Lähes 40 % kyselyyn vastanneista päätoimittajista (39,3 %) kannatti Halosen valintaa toiselle presidenttikaudelle. Yhtä usea (39,3 %) ei antanut hänelle tukeaan toiselle kaudelle. Runsas viidennes (21,4 %) vastanneista ei ilmaissut kantaansa. Monet heistä perustelivat lopullisen kantansa riippuvan ehdokasasetelmasta, keitä on mukana ensimmäisellä ja keitä toisella äänestyskierroksella.

”Hyvä kysymys ”

”Hyvä kysymys”, vastasi moni päätoimittaja kyselyn viimeiseen kysymykseen, kenet haluaisitte presidentiksi, jos Tarja Halonen ei jatka. Kaikista vastaajista vajaa puolet (46,4 %) ei halunnut nimetä ketään ehdokasta. Matti Vanhasen valintaa kannatti 17,9 %, Paavo Lipposta samoin 17,9 % ja Sauli Niinistöä 14,3 %. Harri Holkerin nimen mainitsi 3,6 % vastaajista.

Kysymys 1:

Miten hyvin Tarja Halonen on onnistunut presidentin tehtävissään,
arvio kouluarvosanoin (4-10)?

Yleisarvosanan antoi 29 vastaajaa
Keskiarvo: 8,3
Ei halunnut vastata: 3 vastaajaa
Ei tavoitettu: 2 vastaajaa

Kysymys 2:

Kannatatteko Tarja Halosen valintaa seuraavalle kaudelle?

Ei: 39,3 %
Kyllä: 39,3 %
Ei halunnut ilmaista kantaansa: 21,4 %
Vastauksia 28 kpl

Kysymys 3:

Jos Halonen ei jatka, kenet haluaisitte presidentiksi?

Matti Vanhanen 17,9 %
Paavo Lipponen17,9 %
Sauli Niinistö 14,3 %
Harri Holkeri 3,6 %
Ei halunnut ilmaista kantaansa46,4 %
Vastauksia 28 kpl

Kysely osoitettiin seuraavien sanomalehtien päätoimittajille:

Helsingin Sanomat
Huvfudstadsbladet
Kansan Uutiset
Demari
Nykypäivä
Suomenmaa
Kauppalehti
Taloussanomat
Iltasanomat
Iltalehti
Maaseudun Tulevaisuus
Aamulehti
Turun Sanomat
Etelä-Suomen Sanomat
Savon Sanomat
Keskisuomalainen
Pohjalainen
Ilkka
Länsi-Suomi
Satakunnan Kansa
Keskipohjanmaa
Kaleva
Kainuun Sanomat
Pohjolan Sanomat
Lapin Kansa
Kouvolan Sanomat
Länsi-Savo
Itä-Savo
Kymen Sanomat
Etelä-Saimaa
Hämeen Sanomat
Iisalmen Sanomat
Vasabladet
Karjalainen

Päätoimittajakyselyn toteutti Mediaviikon toimeksiannosta PP-Viestintä Oy. Mediaviikko ei ole saanut tietoonsa, mitä kunkin lehden päätoimittaja on vastannut kyselyyn.