Dynamon suunnittelema VR:n kampanja ”Itse tulostettava junalippu” ja Bob Helsingin ideoima kampanja Seppälä Oy:n ” Seppälä – myynti ja brändi nousuun mainontaa vähentämällä” ovat voittaneet mainonnan AdProfit-palkinnot. Voittaneiden kampanjoiden tiimit saavat kumpikin 16 820 euron suuruiset palkinnot keskenään jaettavaksi.

Ylituomariston puheenjohtajan Petri Mannisen myöntämän 2000 euron arvoisen erikoispalkinnon sai Viestintäviraston kampanja ”Seuraava maksaa”.

A-sarjassa voittajan tittelistä kamppaili hyvin tasaväkisesti Sinebrychoffin Golden Cap Move ja B-sarjassa Huonekaluliike Vepsäläisen kampanja ”Vepsäläinen – elämänkumppaneita tositarkoituksella”.

Tuloksellista mainontaa palkitsevan AdProfit 2004 -kilpailun palkinnot jaettiin Wanhassa Satamassa, Helsingissä 13. tammikuuta 2005.

Mainonnasta markkinointiin

Kilpailun tasoa ylituomaristo piti korkeana todeten, että mainonnan suunnittelusta oli monessa tapauksessa päästy markkinoinnin suunnitteluun, mikä tuottaa myös hyviä tuloksia. Toisaalta ylituomaristo jäi edelleen kaipaamaan yksittäisten kampanjoiden selkeämpää kytkemistä kokonaisliiketoimintaan, sillä kampanjan ja liiketoiminnallisten tulosten suhde ei aina ollut kovin yksiselitteinen.

Tuomaristo toivoi myös, että lähtökohtien ja tulosten raportoinneissa otettaisiin huomioon kampanjan ja tuoteryhmän sijoittuminen laajempaan yhteiskunnalliseen kontekstiin. Esimerkiksi alkoholiveron muutokset, itsepalvelukulttuurin kehittyminen tai käynnissä oleva aika- ja perhekäsityksen muutos heijastuvat merkittävällä tavalla kilpailutilanteeseen, mutta niitä ei monissa tapauksissa ollut lainkaan noteerattu.

Kampanjoiden raportoinnissa ylituomaristo kiinnitti huomiota edelleen siihen, että joissakin tuloksia kuvattiin vain hyvin lyhyeltä aikaväliltä siitäkin huolimatta, että kampanja-aika oli pitempi ja että kilpailutöiden jättöaika olisi mahdollistanut huomattavasi pitempiaikaisen seurannan.

A-SARJAN VOITTAJA
VR Osakeyhtiö: Itse tulostettava junalippu

A-sarjan voittajaa ylituomaristo luonnehti ammattitaitoisesti suunnitelluksi ja toteutetuksi kokonaisuudeksi, jossa tavoitteet on selvästi ylitetty. Taktisen toimenpiteen upottamista laajempaan yrityskuvanäkökulmaan ylituomaristo piti erittäin hyvänä samoin kuin henkilökunnan ottamista mukaan kokonaisuuteen. Perusteellisesti toteutetut tutkimukset ja raportointi toivat lisäplussaa. Raati katsoi, että jos kampanjaselostuksessa ja -perusteluissa olisi painotettu enemmän yrityskuvatavoitteita, se olisi yhtä hyvin voinut kilpailla B-sarjassa, mikä katsottiin merkittäväksi lisäansioksi.

VR:n kampanjan oli suunnitellut Dynamo Advertising. Työryhmän kokoonpano: markkinointiviestintäpäällikkö Kaj Nordström, markkinointipäällikkö Inari Rummukainen, henkilöliikennejohtaja Antti Jaatinen ja kampanjasuunnittelija Kaija Siitonen, VR Osakeyhtiö sekä projektijohtaja Olli Freese, AD Anne Kukkohovi, copywriter Vesa Kujala ja tuotantosuunnittelija Katja Windquist, Dynamo Advertising.

B-SARJAN VOITTAJA:
Seppälä Oy: Seppälä – myynti ja brändi nousuun mainontaa vähentämällä

Kampanjan lähtökohta oli selkeästi myynnin kasvattaminen ostavien asiakkaiden määrää lisäämällä. Kokonaisuus oli selkeä ja lähti liiketoimintastrategiasta kytkien myymälän olennaisena osana ketjuun. Kampanjalle oli asetettu pitkän tähtäimen tavoitteet. Kokonaisuus oli toteutettu perusfunktiosta lähtien oikeassa järjestyksessä. Myymälän rooli siinä oli merkittävä. Luovassa toteutuksessa keskustelua herätti ylituomaristossa jonkin verran mainontaan liittyvissä tutkimuksissa esille tullut ärsyttävyys. Tässä tapauksessa sen arveltiin vaikuttavan pikemminkin myönteisesti ajatellen mainonnan erottuvuutta ja viestin perillemenoa.

Seppälä Oy:n kampanjan oli suunnitellut Bob Helsinki Oy. Työryhmän kokoonpano: markkinointijohtaja Tiina Kuusisto, toimitusjohtaja Heikki Väänänen, markkinointipäällikkö Annu Pätiälä, tuotejohtaja Memme Ilmakunnas ja tuotejohtaja Anja Valtere, Seppälä Oy sekä AD Anu Igoni, AD Joni Kukkohovi, copywriter Kari Eilola, copywriter Mira Olsson, copywriter Timo Silvennoinen, graafinen suunnittelija Jaakko Veijola, toimitusjohtaja Marko Parkkinen ja tuotantopäällikkö Minna Läntinen Bob Helsinki Oy.

YLITUOMARISTON PUHEENJOHTAJAN VALITSEMA ERIKOISPALKINTO
Viestintävirasto: Seuraava maksaa

Ylituomariston puheenjohtaja, Suomen Radioiden Liiton edustaja Petri Manninen perusteli erikoispalkintoa seuraavasti:
”Kampanjalle asetettu tavoite oli korkea ottaen huomioon TV-maksun maksamatta jättävien motiivien laatu. Vahvoihin asenteisiin perustuva maksamattomuus asetti myös lisävaatimuksen kampanjan luovalle ratkaisulle. Kampanja oli esimerkillisesti rakennettu monimedialliseksi niin, että se oli kiinni tavoiteltavan kohdehenkilön arjessa ja päivittäisissä elämäntilanteissa. Valitut mediat veivät viestiä yhdenmukaisesti ja saumattomasti. Luova toteutus on huomiota ja ajatuksia herättävä. Tulokset ylittivät kaikki asetetut tavoitteet. Hyvä konsepti ja vielä oman mediaryhmäni näkökulmasta: radiolla on ominaisuuksiensa arvoinen rooli kokonaisuudessa, 21 % mediabudjetista. Onnittelen.”

Viestintäviraston Seuraava maksaa -kampanjan oli suunnitellut Dynamo Advertising. Työryhmän kokoonpano: johtaja Esko Kotilainen ja apulaisjohtaja Anssi Laakso, Viestintävirasto sekä
AD Henna Aapola (11/03 asti) ja Anne Kukkohovi (11/03 lähtien), projektijohtaja Olli Freese, copywriter Vesa Kujala, tuotanto-AD Pablo Steffa, tuotantosuunnittelija Eila Turunen ja tuotantosuunnittelija Jaana Roos.

Moniportainen arviointiprosessi

Tämänvuotiseen AdProfit-kilpailuun osallistui yhteensä 36 työtä, joista 15 A-sarjaan (lanseeraukset) ja 21 B-sarjaan (markkinoilla jo olevat tuotteet, palvelut, merkit ja yritykset).

Kilpailutöiden esikarsinnasta ja shortlistan valinnasta vastasi kolme esituomaristoa, jotka koostuivat markkinoijista, mainonnan suunnittelijoista sekä mediasuunnittelun, tutkimuksen, opetuksen ja medioiden edustajista. Esituomarit arvioivat kilpailutyöt ottaen huomioon niiden strategian, toimenpiteet, budjetin ja tulokset suhteessa asetettuihin tavoitteisiin. Tämän jälkeen TNS Gallup Oy tutki shortlistakampanjat kohderyhmää mahdollisimman hyvin vastaavalla otoksella. Kilpailun lopullisen ratkaisun teki ylituomaristo.

Ylituomariston jäsenet

Kehityspäällikkö Elina Leino/ Elisa Oyj (Mainostajat), toimitusjohtaja Juha Herranen / Carat Finland Oy (mediatoimisto), KTL Anu Valtonen/ Helsingin Kauppakorkeakoulu (opetus), toimitusjohtaja Marko Parkkinen/ Bob Helsinki Oy (mainostoimisto), toimitusjohtaja Juha Aalto/ Taloustutkimus Oy (tutkimus), sekä asiakkuus- ja markkinointijohtaja Jaana Rosendahl / A-lehdet Oy (mediat).

Ylituomariston puheenjohtajina toimivat vuorovuosina AdProfit-kilpailun järjestävien tahojen edustajat. Vuonna 2004 puheenjohtajana oli Suomen Radioiden Liiton edustaja, Radio Novan toimitusjohtaja Petri Manninen.

AdProfit 2005

Seuraavaan AdProfit 2005 -kilpailuun voivat osallistua 15.7.2004 – 15.7.2005 välisenä aikana toteutetut työt. Koska kampanjat usein kestävät pitempäänkin, edellytyksenä on, että markkinointitoimenpiteet ovat näkyneet kilpailuaikana siten, että tuloksia pystytään arvioimaan.

AdProfit – toimivampaa mainontaa -kilpailun järjestäjät:
Aikakauslehtien Liitto, Mainostajien Liitto, Markkinointiviestinnän Toimistojen Liitto MTL, Sanomalehtien Liitto, Suomen Kaupallisten Televisioiden Liitto, Suomen Radioiden Liitto, Suomen Suoramarkkinointiliitto, Suomen Ulkomainosliitto