Turkulainen mainos- ja viestintätalo Pramedia Oy on liittynyt toisena turkulaisena markkinointiviestinnän alan toimistona Markkinointiviestinnän Toimistojen Liiton (MTL) jäseneksi. Yritys keskittyy asiakaslehtien tekemiseen.

Pramedia on vuonna 2000 perustettu yritys, jossa työskentelee 13 vakituista ja kolme osa-aikaista markkinointiviestinnän ammattilaista. Yritys on saanut viime vuoden aikana useita uusia merkittäviä markkinointiviestinnän asiakkuuksia esimerkiksi matkailun, terveyden ja hyvinvoinnin aloilta. Pramedian myyntikate kaksinkertaistui vuonna 2004.

“Turussa ja valtakunnallisestikin on ollut jo pitkään kysyntää luovia markkinointiviestinnän ratkaisuja tarjoavalle yritykselle. Henkilökuntamme koostuu viestinnän ja markkinoinnin ammattilaisista, jotka työskentelevät yhdessä ilman jakoja viestintä- ja mainososastoihin”, viestintäpäällikkö Toni Perez sanoo.

Pramedian erityisosaamista ovat viestinnän kokonaisvaltainen suunnittelu ja asiakaslehdet. Säännöllisesti ilmestyviä asiakaslehtiä Pramediassa toimitetaan vuosittain reilut 50 kappaletta.

Markkinointiviestinnän Toimistojen liitto MTL on jäsentoimistojensa
yhteistyöverkko, jonka tavoitteena on omalta osaltaan helpottaa ja edistää markkinointiviestinnän alan kuten mainos-, media-, viestintä- ja uusmediatoimistojen liiketoiminnan toteuttamista. Liiton tarkoituksena on mm. mainonnan tason ja arvostuksen kohottaminen alan yhteistoiminnan avulla, suhteiden hoitaminen viranomaisiin, järjestöihin, mainosvälineisiin ja mainostajiin sekä tarvittaessa työmarkkinaedustajana toimiminen
jäsentensä edustajana.