Päätoimittaja Tarja Hurme
Päätoimittaja Tarja Hurme

Marraskuussa koemarkkinoitu arkipsykologian erikoislehti PSY – Arjen Psykologiaa ilmestyy neljästi kuluvan vuoden aikana. Ilmestymisajat ovat maalis-, touko-, elo- ja marraskuu. Uusi lehti käsittelee tunteita, tekoja, ihmissuhteita ja ajankohtaisia ilmiöitä
psykologisesta näkökulmasta – asiantuntevasti mutta käytännönläheisesti. Lehden marraskuussa ilmestynyt testinumero saavutti sille asetetut tavoitteet.

-Tiedämme nyt, että Suomessakin on todellista tilausta
arkipsykologian aikakauslehdelle, päätoimittaja
Tarja Hurme toteaa.

-Asennetutkimukset kertovat ihmisten kasvavasta halusta syventää elämännäkemystään ja keskittyä olennaiseen. Monissa Euroopan maissa ilmestyy jo menestyviä alan lehtiä ja vuoden 2004 aikana tuotiin markkinoille uusia aihepiiriin keskittyviä julkaisuja sekä Euroopassa että USA:ssa. Arjen Psykologian testinumero täytti odotukset ja keräsi runsaasti lukijapalautetta.

-Olemme selvästi löytäneet pääkohderyhmämme eli naiset, joita
kiinnostaa mielen ja kehon hyvinvointi sekä oman ja muiden
tunnemaailman ja toiminnan ymmärtäminen. Arjen Psykologian päätoimittajana toimii ET-lehden päätoimittaja Tarja Hurme. Lehden julkaisija on Sanoma Magazines Finland.