Mainostajien Liitto selvitti toimistosuhteet-tutkimuksensa yhteydessä markkinointiviestinnän palveluyritysten käyttöä. Tutkimus enteili valoisia näkymiä useimmille mainostajien hyödyntämille palveluille. Eniten aiottiin kasvattaa ostoja digitaalisen viestinnän yrityksiltä, viestintätoimistoilta ja suoramarkkinoinnin palveluyrityksiltä.

Verkkomainonnan kasvu näkyy laajenevana kiinnostuksena digitaalisten suunnittelupalveluiden ostoon, sanoo Mainostajien Liiton toimitusjohtaja Ritva Hanski-Pitkäkoski.

Ulkopuolisia markkinointiviestinnän palveluja lisätään

Tutkimuksessa selvitettiin ulkopuolisten markkinointiviestinnän palvelujen ostoaikeet vuonna 2005. Mainostajat suhtautuivat varsin positiivisesti ensi vuoden näkymiin ja uskoivat lisäävänsä ostojaan palveluyrityksiltä. Eniten kasvua oli suuntautumassa digitaalisen viestinnän yrityksille (saldoluku +46), viestintätoimistoille (+32) ja suoramarkkinoinnin palveluyrityksille (+25). Design management -toimistoja lukuun ottamatta saldoluvut olivat kaikilla palveluyrityksillä positiivisia eli käyttöä lisääviä oli enemmän kuin vähentäviä.

Kaupan ja palvelualojen yritykset aikoivat ostaa aiempaa enemmän ulkopuolista asiantuntemusta useammiltakin alan toimistoilta. Kauppa suunnitteli lisäostoja mm. tapahtumamarkkinointitoimistoilta mutta toisaalta supistuksia mainostoimistojen käyttöön. Mainostoimistojen kasvu näyttäisi tulevan pääosin palvelualalta. Kaikki toimialat uskoivat lisäävänsä digitaalisen viestinnän toimistojen käyttöä. Myös viestintätoimistojen kasvuun vaikuttivat monen eri alan yritykset.

Saldoluku lasketaan vähentämällä panostuksiaan kasvattavien osuudesta panostuksiaan vähentävien osuus. Vastaukset on painotettu mainosbudjeteilla. Luku ei kerro euromääräisestä muutoksesta.

Mainostajien Liiton kyselyyn mainos- ja mediatoimistosuhteista vastasi 110 liiton jäsenyritystä loka-marraskuussa 2004 . Vastaajista teollisuutta edusti 31 prosenttia, kauppaa 21 prosenttia, palvelualoja 30 prosenttia ja moniala- tai muita yrityksiä 15 prosenttia.

Mainostajien Liitto on valtakunnallinen, mainontaa ostavien yritysten ja yhteisöjen edunvalvoja Jäsenyritykset (yli 400) edustavat kauppaa, teollisuutta, palvelualoja sekä julkisyhteisöjä. Näiden panostukset ovat yli 80 prosenttia markkinointiviestinnän kokonaisrahamäärästä Suomessa.