Tohtori Hannu Nieminen
Tohtori Hannu Nieminen

Tiedotustutkimus-lehden uudeksi päätoimittajaksi on valittu PhD Hannu Nieminen Helsingistä. Nieminen toimii Helsingin yliopiston viestinnän laitoksella yliopistolehtorina ja Viestinnän tutkimuskeskus CRC:n johtajana. Hänen tutkimusintresseihinsä kuuluvat median ja demokratian välinen suhde, julkisuutta koskeva tutkimus ja mediapolitiikka, median oikeudellinen ja eettinen säätely.

Niemisen vuonna 1996 Westminsterin yliopistossa Lontoossa tarkastetun väitöskirjan aihe oli Democracy and Communication: Habermas, Williams and British Case ja se käsitteli viestinnän merkitystä demokratialle.

Tammikuun 2005 alussa päätoimittajakautensa aloittava Nieminen näkee Tiedotustutkimuksen tehtävän olevan edelleenkin mediaa koskevan kriittisen tutkimuksen ja keskustelun edistämisessä. -Tiedotustutkimuksella on tärkeä rooli erilaisia viestinnän tutkimusperinteitä ja lähestymistapoja esittelevänä ja yhdistävänä foorumina, Nieminen sanoo.

-Suomessa ja koko globaalissa mediamaisemassa on käynnissä syviä muutoksia, joita ei vielä kunnolla ole teoretisoitu: tarvitaan käsitteitä ja metodologioita niiden tulkitsemiseksi. iedotustutkimus on tarjonnut ja tarjoaa jatkossakin areenan, jossa voidaan esitellä uusia lähestymistapoja, tuoda esiin kansainvälisiä puheenvuoroja sekä kiistellä ja keskustella rajanvedoista ja tulkinnoista, Nieminen toteaa.

Tiedotustutkimus on Suomen ainoa, koko viestinnän kenttää käsittelevä tieteellinen aikakauslehti. Lehteä kustantavat Tiedotusopillinen yhdistys TOY ry ja Pohjoismainen viestintätutkimuksen tietopalvelu Nordicom. Tieteellisten artikkelien lisäksi lehdessä julkaistaan viestintään liittyviä katsauksia, selvityksiä, raportteja ja kirja-arvioita sekä keskusteluja. Yksi lehden numeroista julkaistaan Journalismikritiikin vuosikirjana.

Päätoimittajan lisäksi myös lehden toimitussihteeri vaihtuu. Lehden uutena toimitussihteerinä aloittaa HM Pauliina Lehtonen Tampereelta. Lehtonen työskentelee tutkijana Tampereen yliopiston Journalismin tutkimusyksikössä ja on ollut mukana etenkin kansalaisten osallistumiseen liittyvissä tutkimushankkeissa. Lehtonen valmistelee tiedotusopin väitöskirjaa, joka käsittelee uuden viestintätekniikan käyttöä ja sen tarjoamia mahdollisuuksia kansalaisten osallistumisessa.

Päätoimittajan ja toimitussihteerin ohella lehden toimituskuntaan
kuuluvat:

Marko Ampuja (viestintä, Hki), Irma Kaarina Halonen (mediatutkimus, Tku),
Karina Horsti (tiedotusoppi, Tre), Heli Katajamäki (viestintätieteet, Vaasa),
Jari Kupiainen (mediakulttuuri, Joensuu), Katariina Kyrölä (mediatutkimus,
Tku), Ensio Puoskari (tiedotusoppi, Tre), Marja Vehviläinen (viestintä,Hki).