Tietoyhteiskunta 2004: Alueellista kirjopyykkiä – Sutuverkkotutkimus 2004 selvitti seutuverkkojen, tietotekniikan ja Internetin käyttöä sekä omaksumisen astetta seutuverkkojen käyttäjien keskuudessa. Tutkimuksessa oli mukana kaikkiaan 21 seutuverkkoa. Tutkimukseen vastasi hyväksytysti 6 061 seutuverkkojen käyttäjää 2.9-15.10.2004 välisenä aikana. Tutkimusmenetelmänä käytettiin e-mail-informoitua Internet-kyselyä tai pop up -kyselyä seutuverkosta riippuen. Tutkimus toteutettiin Sitran, Tietoyhteiskunta.fi-verkkopalvelun ja
Taloustutkimus Oy:n yhteistyönä.

Internetiä viimeisen kolmen kuukauden aikana vastaajat olivat käyttäneet seuraavasti: (prosenttiosuus)
Sähköposti 96
Pankkiasioiden hoitaminen 81
Tietojen hakeminen harrastuksiin ja vapaa-aikaan 72
Julkishallinnon verkkosivut 68
Uutisten seuraaminen 63
Työhön liittyvä käyttö 62
Säätiedotukset 55
Kuluttajatuoreinformaation etsiminen 50
Joukkoliikenteen aikataulut 48
Maksullisten tuotteiden tai palvelujen ostaminen/tilaaminen 46
Avoimet työpaikat 39
Matkailupalvelut 39
Tapahtumatiedot 37
Ohjelmien lataaminen internetistä 36
Puhelinnumeroiden ja osoitteiden etsintä 36
Opiskelu 31
Urheilutiedot ja -tulokset 29
Asuntojen myynti- ja ostoilmoitukset 27
Keskustelupalvelut 25
Viranomaisasiointi 22
Verkkopelaaminen 14
Teveyspalvelut 13
Sijoituspalvelut 8
Ei mihinkään 0

Seutuverkkojen (=seutuportaalien, kansalaisverkkojen, maakuntaportaalien) käyttäjistä enemmistö eli 58 % on naisia. Sukupuolijakaumassa on kuitenkin merkittäviä palvelukohtaisia eroja – joidenkin seutuverkkojen osalta naisten osuus nousee jopa yli 70 prosentin.

Myös seutuverkkojen ikäjakaumissa on eroja. Kansalaisverkkojen käyttäjissä on keskimääräisesti selvästi seutuportaaleja enemmän nuoria käyttäjiä kuin internetissä vapaasti käytettävissä seutuportaaleissa. Tähän kehitykseen on vaikuttanut etenkin kansalaisverkkojen käyttö alueen kouluissa.

Seutuportaalien käyttäjissä on vastaavasti keskimääräisesti tarkastellen korkeammin koulutettuja käyttäjiä kuin kansalaisverkoissa. Tämä on vanhemman käyttäjäkunnan ohella heijastusta internetin käyttäjien keskimääräisesti korkeammasta koulutusasteesta koko väestön keskuudessa.

Selvästi suurin osa eli 60 % seutuverkkokäyttäjien kotona olevista Internet-liittymistä on nopeita laajakaistaliittymiä. Tulos edustaa aika tarkalleen kansallista keskiarvoa. Seutuverkkokohtaiset erot ovat tässäkin kohden tosin suuret. Haja-asutusalueilla kuten esim. saaristossa tai Kainuussa internetin kotikäyttäjien yhteysnopeudet ovat edelleen selvästi hitaammat kuin esim. Uudellamaalla.

Vastaajilta, joiden taloudessa on Internet-yhteys, kysyttiin myös, onko heillä kotitietokoneessa virustorjuntaa tai palomuuriohjelmistoa. 93 % vastaajista ilmoitti tietokoneensa sisältävän virustorjunnan ja 72 % palomuuriohjelmiston.

Tutkitut verkot olivat:

Kansalaisverkot = Kainuu, Kehä5 (palvelu on lopetettu), MEBB, Oppiva Pohjois-Karjala, Oppiva Vaara-Karjala, Oppiva Ylä-Karjala (perustuvat First Class -ohjelmistoympäristöön)

Seutuportaalit = Aina.fi, Forssan seutu, Hyrinet, eKarjala, Lauttasaari, Mansetori, Nettimaunula, Pieksämäen seutu, Pohjois-Lappi, Pohjois-Satakunnan seutu, ePäijänne, Savonlinnaseutu, Savon Sanomat ja Suupohja.