YleX järjesti Tuorein 2004 -äänestyksen joulukuussa 2004. Äänestyksen tarkoitus on tuoda esiin vuoden aikana tehtyä uutta musiikkia. Albumien ja kappaleiden tulee olla vuonna 2004 julkaistuja. Pelit arvioidaan omassa sarjassaan. YleX:n kuulijat valitsevat muiden sarjojen voittajat. Tuorein populaarikulttuuriteko 2004 -kunniamaininnan saajan valitsee YleX:n raati.

Kunniamaininnan valinnan perusteluina todetaan, että Oulun kaupunki suhtautuu myönteisesti populaarikulttuuriin. Vuoden 2004 tuoreita populaarikulttuuritekoja ovat muun muassa Rockpolis Oulu <>hanke sekä perusteilla oleva ELVI-hanke, joka pyrkii vauhdittamaan Oulun interaktiivista peli ja viihdetuotantoa etsimällä markkinoille valmiita tuoteideoita.

Rockpolis Oulu on uudenlainen hanke, jonka avulla kehitetään oululaista musiikkiteollisuutta. Kaupungin nuorisotoimen ideoima hanke edistää pop- ja rock-musiikin toimijoiden ja yritysten välistä yhteistyötä. Lisäksi sillä pyritään ehkäisemään muun muassa nuorten syrjäytymistä ja edistämään maahanmuuttajien sulautumista suomalaiseen yhteiskuntaan musiikin avulla. Kaksivuotinen hanke alkaa tammikuussa 2005. Sen aikaa Ouluun on tarkoitus perustaa populaarimusiikin tiedotus- ja neuvontakeskus.

Interaktiivisen peli- ja viihdetuotannon vauhdittamiseksi Oulun seudulla on perusteilla ELVI-hanke, joka pyrkii löytämään alueelta markkinoille valmiita tuoteideoita. Oulun kaupunki on ollut mukana Oulun yliopiston tietojenkäsittelytieteiden laitoksen ja Oulun seudun osaamiskeskuksen Media Forumin kanssa kartoittamassa seudun mahdollisuuksia pelattavien sisältöjen ja interaktiivisten viihdesisältöjen tuotantoympäristönä. Pelitoimialasta toivotaan työllistäjää pohjoissuomalaisille nuorille.

Uusien avauksien lisäksi Oululla on kansainvälisestikin huomattava musiikkivideofestivaaliperinne. Kaupunki on myös vuoden 2004 Popcity.

Vuoden 2003 Tuorein populaarikulttuuriteko –kunniamaininnan sai uudistunut Suosikki-lehti.

Kaikki äänestyksen tulokset kuullaan YleX-kanavalla Tuorein 2004 –lähetyksessä lauantaina 1.1.2005 klo 12-16.