Tammikuussa julkaistavassa Kuka kukin on 2005-teoksessa on elämäkertatiedot 3994 nykyhetken merkittävästä suomalaisesta, tieteen, taiteen, talous- ja yhteiskuntaelämän vaikuttajasta. Ensimmäistä kertaa esiteltäviä henkilöita on 422. Lisäksi viittauksia aiempiin Kuka kukin on -teoksiin on yli 3500. Uutuutena kirjassa on vuosien 2005 ja 2006 merkkipäiväluettelo.

Kuka kukin -teos on nyt 20. vuosikerta. Ensimmäinen laitos julkaistiin vuonna 1909.

Henkilövalinnoissa toimituskuntaa ovat avustaneet eri alojen asiantuntijat omilla ehdotuksillaan. Virka- tai muun aseman perusteella tietoja pyydetään mm. kaikilta ministereiltä, kansanedustajilta, piispoilta, kenraaleilta ja suurimpien yritysten johtajilta.

Artikkelit on laadittu niistä tiedoista, jotka henkilöt ovat itse antaneet. Periaatteena on, että henkilöstä kerrotaan vain niitä tietoja, jotka hän haluaa ilmoittaa julkisuuteen. Artikkelien pituus vaihtelee suuresti: toiset antavat itsestään vain perustiedot, kun taas toiset kertovat laajalti toiminnastaan.

Muutamat kymmenet suomalaiset eivät ole halunneet antaa henkilötietojaan teokseen. Toimitus ei laadi artikkeleita kyselyyn vastaamatta jättäneistä. Henkilötietoja on kuitenkin täydennetty toimitustyön aikana. Nyt ilmestyvässä teoksessa ovat mukana esimerkiksi itsenäisyyspäivänä 2004 myönnetyt tärkeimmät ansiomerkit ja Puolustusvoimien ylennykset.

Kuka kukin on ilmestyy Otavan kustantamana nykyisin joka toinen vuosi.