Talentum Oyj on sopinut Suomen valtion kanssa Edita Oyj:n koko osakekannan ostamisesta valtiolta. Kauppahinta on noin 46 miljoonaa euroa. Kauppasummasta 15,7 miljoonaa euroa maksetaan käteisellä ja loput valtiolle suunnattavalla osakeannilla, jossa annetaan 10.620.846 osaketta, jotka annin jälkeen vastaavat 20,0 prosentin osuutta Talentumin osakkeista ja äänivallasta. Suunnattu osakeanti vaatii Talentum Oyj:n yhtiökokouksen, joka kokoontuu arviolta 8.2.2005, hyväksymisen.

Edita Oyj:n ydinliiketoimintaa ovat graafinen tuotanto ja kustantaminen. Kustantaminen painottuu juridiikkaan, yritystietoon, tietokirjoihin sekä oppimateriaaleihin. Yhtiön perinteitä edustavat mm. Virallinen Lehti, Julkiset Hankinnat -lehti ja Suomen säädöskokoelma. Internetissä toimiva Edilex on kattava juridiikan ammattilaisten lakitietopalvelu. Editan painopalvelut Suomessa ja Ruotsissa muodostavat merkittävän pohjoismaisen graafisen viestinnän palvelukokonaisuuden. Edita Oyj -konsernin liikevaihtoennuste vuodelle 2004 on noin 185 milj. euroa, käyttökatearvio noin 11 milj. euroa, liikevoittoarvio noin – 3 milj. euroa ja kokonaisnettovelka noin 58 milj. euroa. Edita-konsernin palveluksessa työskentelee noin 1.300 henkilöä.

“Tällä kaupalla Talentum-konsernin liikevaihto kasvaa kaksi ja puoli kertaiseksi, eli liikevaihto nousee noin 300 milj. euroon ja yhtiöstä tulee Suomen kolmanneksi suurin mediayhtiö. Jatkossa suurempi koko ja vahvempi kassavirta luovat nykyistä vahvemman kokonaisuuden Talentumin edelleen kehittämiseksi ja palvelee siten myös omistajien etua pitkällä tähtäimellä”, sanoo Talentum Oyj:n hallituksen puheenjohtaja Jussi Länsiö.

“Kustannustoiminnassa juridiikan, yritystiedon ja tietokirjojen osalta Talentumin ja Editan yhdistyminen tarjoaa entistä vahvemmat resurssit toiminnan kehittämiseen ja innovatiivisten sisältöpalveluiden kehittämiseen myös digitaalisessa ympäristössä. Editan Edilex-lakitietopalvelu täydentää hyvin Talentumin Suomen Laki -tuoteperhettä ja online-palvelua. Samoin Editan julkishallinnon palvelukokemus täydentää oivalla tavalla Talentumin yritysmaailman tuntemusta. Editan kirjapainotoiminta ja Talentumin premediatoiminta ovat lähellä toisiaan mediabisneksen arvoketjussa ja Editan noin 30 milj. euron liikevaihto Ruotsissa antaa mielenkiintoisia tulevaisuudennäkymiä. Vuodesta 2006 eteenpäin kaupalla oletetaan olevan selvä positiivinen vaikutus Talentumin osakekohtaiseen tulokseen”, sanoo toimitusjohtaja Harri Roschier.

Talentumista viidennes valtiolle

“Eduskunta on valtuuttanut valtion vähentämään omistustaan Editassa aina 0 prosenttiin. Editaa on viime vuodet rakennettu monipuoliseksi viestintätaloksi. Mielestämme Talentumin ja Editan kehityspyrkimykset sekä tuotteet ja palvelut täydentävät hyvin toisiaan. Markkinoille syntyy uusi vahva toimija, jonka mahdollisuudet parantaa tuloskehitystään ovat hyvät. Kaupalla valtio saa 20 prosenttia Talentumin osakkeista. Talentumin osake on valtiolle finanssisijoitus, jonka arvon valtio uskoo kehittyvän suotuisasti”, sanoo finanssineuvos Jarmo Väisänen valtiovarainministeriöstä.

Talentum-konsernin toimialue on media ja mediapalvelut. Talentum julkaisee kohdennetusti lehtiä, kirjoja ja verkkopalveluita valikoiduille ammattiryhmille. Talentumin lehtiä ovat Talouselämä, Tekniikka&Talous, Tietoviikko, Arvopaperi, Fakta, Markkinointi&Mainonta, Mediuutiset, MikroPC, Metallitekniikka ja Energia. Talentum on johtava juridisen ja ammattikirjallisuuden kustantaja. Suomen Laki teokset ovat kirjankustannustoiminnan tunnetuimpia tuotteita. Talentumin lehtien ja kirjojen sisältöjä kootaan verkkopalveluun, Talentum.comiin. – Talentum tuottaa mediapalveluita mainos- ja suunnittelutoimistoille, kustantajille sekä painetuille ja sähköisille medioille.

Talentum-konsernin liikevaihto vuonna 2003 oli 113,2 milj. euroa ja sen palveluksessa on noin 1200 työntekijää. Talentum Oyj:n osake noteerataan Helsingin pörssin päälistalla. http://www.talentum.fi