Helopuro osallistuu neuvottelevana virkamiehenä pääasiassa sähköisen viestinnän tietosuoja- ja tietoturvallisuuslainsäädännön valmisteluun. Lisäksi hän osallistuu kansallisiin ja kansainvälisiin tietosuojan ja tietoturvallisuuden kehittämishankkeisiin sekä verkkoliiketoiminnan ja tietoyhteiskunnan kehittämishankkeisiin.

Helopuro on työskennellyt neuvottelevana virkamiehenä liikenne- ja viestintäministeriön verkkoliiketoimintayksikössä elokuusta 2002. Tätä ennen hän työskenteli asianajotoimisto Castren & Snellmanissa.