Televisio- ja radiorahaston tuloista noin 97 prosenttia käytetään Yleisradion menoihin. Rahastosta katetaan myös televisiomaksujen perinnästä ja tarkastuksesta, toimilupamaksujen hallinnoinnista ja televisio- ja radiotoiminnan valvonnasta aiheutuvia kustannuksia.

Liikenne- ja viestintäministeriö saa televisio- ja radiotoiminnan edistämiseen, mm. digitelevisiosta tiedottamiseen, 250 000 euroa.

Valtioneuvosto päättää vuosittain televisio- ja radiorahaston varojen jakamisesta. Televisio- ja radiorahastoa hoitaa Viestintävirasto.