Sopimukset koskevat Yleisradiota, MTV3:a, em. yhtiöiden freelancereita (ns. Yhtyneet-sopimus), kustannustoimittajia ja paikallisradioita.

Lehdistön sopimuksesta ei syntynyt neuvottelutulosta, vaan sen osalta liittokohtaiset neuvottelut siirtyvät alkuvuoteen. Nykyinen sopimus päättyy 15.2.2005.

Myös tv- ja elokuvatuotantoa koskeva sopimus jää alkuvuoden neuvottelujen varaan.

Yleisradiossa tuloratkaisun määrittelemä palkankorotusvara suunnataan kaikille tasaisina yleiskorotuksina yhtä pientä järjestelyerää lukuun ottamatta. Palkkoja korotetaan ensi maaliskuun alussa 2,3 prosentilla ja 1.6.2006 korotus on 2 %. Ensi keväänä erillinen kuoppakorotuserä (0,2 %) kohdennetaan sovituin perustein yli 20 vuotta YLE:n palkkalistoilla olleille journalisteille, joiden palkkakehitys on ollut enintään keskimääräistä tasoa.

Ylessä sopu monitekemisen periaatteista

Neuvottelutulos sisältää useita työehtosopimuksen sisällöllisiä uudistuksia. 1.3.2006 henkilökohtaisen palkan kehitystakuuseen tulee alempi porras: kolmen vuoden jälkeen palkan on oltava 5 % tehtäväkohtaisen palkan yli. Harjoittelua ja työhön perehdyttämistä koskeva liite uudistettiin ja varallaolon käsitettä selvennettiin tapauksissa, joissa kännykkä sitoo työntekijän päivystysvastuuseen.

Merkittävin edellytys neuvottelutuloksen syntymiselle oli se, että siinä sovittiin ohjelmateknisten monitekemisen periaatteista. Uusi käytäntö aloitetaan varmuuden vuoksi kokeiluna.

Työnantajan tavoittelemaan suuntaan tapahtui yksi sopimusmuutos, kun matkatöissä lepotaukokäytäntöä muutettiin hieman nykyistä joustavammaksi.

Sopimuskauden ajaksi asetetaan yksi työryhmä. Sen tehtävänä on käydä varsin laajasti läpi palkkausjärjestelmän kehittämistarpeita. Ensimmäisen sopimusvuoden aikana tehdään selvitys kokonaispalkkauksen oikeasta soveltamisesta ja palkkaluokituksen yhdenvertaisesta soveltamisesta yrityksen eri toimialoilla.

MTV:ssä palkankorotukset tupon mukaan

Sopimuskausi on1.3.2005 – 30.9.2007. Korotukset ovat 1.3.2005 2,5 %, 1.6.2006 2,0 %, josta yleiskorotus 1,8 % ja liittoerä 0,2 % uudenvuodenaaton työajan lyhennykseen vuodesta 2006 alkaen.

Muita kohtia ovat:

-Teknisten joustosopimus puretaan – Filmitoimitus säilyy MTV Oy:ssä ja filmitoimittajien työt jatkuvat ainakin sopimuskauden 2005 – 2007 ajan. – MTV:ssä työskentelevien Yhtyneet-free-kääntäjien sopimus voimassa v. 2008 loppuun.
-Alihankintasopimus jatkuu.
-Järkyttäviin uutisointitilanteisiin osallistuneille työntekijöille työnantaja järjestää työajalla kriisiapua.
-Uudenvuodenaatto lyhentää työtuntitavoitetta 7,5 t vuoden viimeisellä jaksolla 2006 alkaen.
-Olosuhdelisien yhtenäistäminen ohjelmateknisessä ja toimituksellisessa työssä sovitaan työryhmässä tammikuun loppuun 2005 mennessä.
-Vuokratyövoiman käytön säännöt työehtosopimukseen
-Koulutus – ja perehdytyskorvaukset ohjaavalle työntekijälle sekä oppilaitosharjoittelijoille.
-1.3. – 31.5.2005 työryhmä 3 + 3 tarkastelemaan alihankinnan käyttöä ja resurssien riittävyyttä. – Sairauslomapalkka-aikaa pidennetään.