Risc Monitor lisätään ensi keväästä alkaen Kansalliseen Radiotutkimukseen. KRT:tä käytetään radiokanavien ohjelmistojen kehittämisessä, mainonnan ja mediamyynnin suunnittelussa. Risc-tiedossa kerätään myös kohderyhmien arvoja ja asenteita. Ensimmäinen raportti, jossa Risc-taustat ovat
mukana, valmistuu maaliskuussa 2005.

”Kohderyhmien määrittelyssä korostuvat arvot ja asenteet, fyysinen ikä ei segmentoinnin pohjaksi enää yksin riitä”, RAB Finlandin toimitusjohtaja Timo Savola perustelee Riscin liittämistä KRT:hen.

”Tutkimustieto auttaa sekä radiokanavaa että mainostajaa lisääntyvän mediatarjonnan viidakossa. Esimerkiksi ohjelmatoiminnassa puheenaiheet ja musiikki voidaan jatkossa valita entistä tarkemmin halutun yleisön maun mukaan”, hän sanoo.

”Mitä tarkempaa kohderyhmätietoa on käytettävissä, sitä
kustannustehokkaammin kampanjat voidaan suunnata”, myös
Dagmar-mediatoimiston media- ja tutkimusjohtaja Tina Wessman toteaa.

Tilaajina suurimmat kaupalliset kanavat

KRT-Riscin ovat tilanneet suurimmat kaupalliset radiokanavat Nova, Kiss FM, Iskelmä, City, Classic Radio, Groove FM, SuomiPOP ja NRJ.

Tieto kerätään kuitenkin kaikista, niin kaupallisista kuin
Yleisradion kanavista.

Risc Monitor on itsenäinen, puolueeton tutkimusohjelma. Se tutkii
sosiokulttuurisia trendejä sekä mittaa ja ennakoi yhteiskunnallisia
muutoksia. Ohjelmasta on tehty sovelluksia myös
markkinatutkimuskäyttöön.

Tutkimusmalli jakaa ihmiset asenteiden mukaan kymmeneen ryhmään, joista syntyy sosiokulttuurinen kartta. Kartan kolme akselia ovat muutos–pysyvyys, nautinto–vastuu ja joustavuus–sidonnaisuus.

Riscin asiakkaita ovat yritykset, media, kirkko ja julkiselta
sektorilta esimerkiksi puolustusvoimat ja ministeriöitä.

KRT on radiotoimialan perustutkimus, joka keskittyy radioyleisöjen mittaamiseen päiväkirjamenetelmällä kuukausittain vuoden ympäri.