Mainostajista sekä mainos- ja mediatoimistoisa vajaa puolet (47 prosenttia) uskoo, että radiomainonta kasvaa ainakin jonkin verran seuraavan vuoden kuluessa. Tämä käy ilmi RAB Finlandin
Taloustutkimukselta tilaamasta mielikuvatutkimuksesta.

Puolet vastaajista uskoo radiomainonnan volyymin säilyvän nykyisellä tasollaan ja kolme prosenttia vastaajista ennakoi määrän vähenevän.

Vuosittain tehtävään tutkimukseen vastasi lokakuussa pari sataa
mainostajayritysten sekä mainos- ja mediatoimistojen
palveluksessa työskentelevää henkilöä.

”Radion ovat löytäneet myös muutamat isot mainostajat, jotka eivät ole sitä aiemmin käyttäneet”, mediatoimisto OMD:n mediajohtaja Mikko Aitkoski kommentoi tuloksia. Aitkosken mukaan ansionsa on sillä, että radion ymmärrys omasta kuulijakunnastaan on kasvanut: ”Analyysi kuuntelijamääristä ja kohderyhmistä on entistä syvällisempää, ja myös työpaikkakuuntelijoita arvostetaan aiempaa enemmän. On oivallettu, että suomalaisten radionkuuntelu ei ole samanlaista kuin Yhdysvalloissa ja Britanniassa.”

”Kustannustehokas ja tavoittava”

Vastaajat pitävät radiomainontaa oikea-aikaisesti tavoittavana (84
prosenttia vastaajista) ja sopivana välineenä sekä taktisen
mainonnan (83 prosenttia) että brändimainonnan (69 prosenttia)
toteuttamiseen. Kolme neljästä vastaajasta pitää radiota tuloksia
tuottavana mainosvälineenä.

”Viesti radion kustannustehokkuudesta ja tavoittavuudesta eri
kohderyhmissä on nyt mennyt perille”, Aitkoski arvioi.

Vastaajat kritisoivat muun muassa radiomainonnan hintojen
vertailtavuutta (37 prosenttia), radiomainosspottien laatua (43
prosenttia) ja radiokampanjan toteutumisen seurantaa (35
prosenttia).

”Tämänvuotisen mielikuvatutkimuksen tulokset vahvistavat uskoa
radion yhä suureen kasvupotentiaaliin. Kaikissa sidosryhmissä
radioon suhtaudutaan hyvin positiivisesti. Haasteenamme onkin saada positiiviset mielikuvat konkretisoitumaan käytännön toimenpiteiksi”, RAB Finlandin toimitusjohtaja Timo Savola toteaa.

Vuosittain tehtävään tutkimukseen vastasi lokakuussa pari sataa
mainostajayritysten sekä mainos- ja mediatoimistojen
palveluksessa työskentelevää henkilöä.