Mediaviikon pääkirjoitus 10.12.2004, Paavo Vasala:

Internet on vuosisadan keksintö, jonka vaikutukset tiedonvälitykseen ja erityisesti joukkotiedotukseen eli mediaan ovat kaikkein suurimmat, koska internet on puhtaasti kommunikaatiokanava. Jokainen näkee, että netti on jo miltei kaikkien käytössä. Tällä viikolla julkistettiin taas uusi tutkimus, jossa todettiin, että nuorten miesten tärkein informaation lähde on internet. Joko tämä herättää johtavat mediatahot tajuamaan, että noutaja tulee pian? Ei vielä. Edelleen kuulee yli 40 vuotiailta media-alan johtajilta epäileviä lausuntoja, että netistä ei ole mediaksi, siitä ei saa tuloja, netti kaatuu pian kuitenkin tai että lainsäädännöllä estetään nettitiedon käyttö ja että roskaposti tukkii kaiken. Millaisen lahjan nämä nuoret miehet, jotka astuvat muutamien vuosien kuluttua yrityksissä johtavaan asemaan tekemään päätöksiä, saavat vastaansa näiltä tämän ajan ”mediaguruilta”? Suurimmalta osaltaan surullisen. Nyt kun olisi tehtävä viisaita valintoja, suljetaan silmät, ja mennään siitä, mistä aita on matalin. Kieltäminen on helpoin tapa johtaa.

Alaa seuraavat johtavat virkamiehet ja tutkijat sanovat, että internetin kehitys on vasta alussa. Suomen valtion Los Angelesin pääkonsulaatissa uusien teknologioiden kehityksen seurannasta vastaava virkamies Stefan Lindström ja lehdistöneuvos Juha Parikka ulkoministeriöstä ovat osallistuneet hiljakkoin Kalifornian Uclan yliopistossa internet-seminaariin, jonka annista he kirjoittavat sanomalehti Kalevassa 10.12.2004. Heidän viestinsä on murskaavaa. Internetiin perustuvat tiedontarjonnan markkinat ovat laajenemassa nopeasti, eikä internet ole joutunut uskottavuuskriisiin. Internet ottaa vasta kehityksensä ensiaskeleita, he sanovat.

Internet on jo nyt käyttäjiensä tärkein tietolähde. Heidän mukaansa kaikesta, mitä tällä hetkellä tapahtuu, erottuu kolme megatrendiä. Ensinnäkin hakupalvelut ovat muuttaneet kuluttajan ja yrityksen välistä suhdetta. Nyt kuluttaja hakee tietoa ja valistusta, ja sitä on runsaasti. Toiseksi internetistä on tullut markkinoiden pulssi. Kuluttajat ovat tulleet tietoisiksi ja irrottautuneet perinteisistä kanavista. Kolmanneksi kuluttajista on tullut julkaisijoita. Kuka tahansa voi julkaista mitä vaan. Informaatio on digitaalista, jonka ansiosta sen voi siirtää napin painalluksella nettiin. Esimerkkinä ovat lukuisat ilmoituskanavat, joissa kuluttajat itse toimivat tiedontuottajina ja ostajina, ilman välikäsiä.

Laajan amerikkalaisen käyttäjätutkimuksen tuloksena on syntynyt kymmenen internetin kulutuskäyttäymistä kuvaavaa suuntausta, jotka Lindström ja Parikka esittelevät.
1.Yhteys internetiin on demokratisoitunut, koska jo 75 prosenttia Yhdysvaltain kansasta on online. Uudeksi jakolinjaksi nousee yhteys laajakaistaan.
2.Internetiin käytettävä aika on pois televisiolta. Väestön mediakäyttäytyminen muuttuu ja tv:n katselu vähenee edelleen.
3.Internetin luotettavuus on laskenut. Luotetuimmiksi ovat nousseet etabloituneet mediat ja viranomaisten palvelut.
4.Internetistä kehittyy merkittävä markkinapaikka turvallisuudesta huolimatta
5.Internetistä ei ole kielteisiä vaikutuksia tavallisen ihmisen sosiaaliseen elämään, vaan netti-ihmiset ovat yleisesti aktiivisimpia
6.Yksityisyyden suoja ja turvallisuus ovat vakavia huolenaiheita
7.Internetistä on noussut käyttäjiensä tärkein informaation lähde. Sen piirteitä ovat tiedon hakeminen ja tutkimus, harrastukset, viihdepalvelut, terveys ja sijoitukset.
8.Lasten internet-käyttö huolestuttaa aikuisia
9.Sähköposti tuo käyttäjät nettiin
10.Laajakaista tuo uusia muutoksia ja muuttaa kuluttajien suhteen internetiin jatkuvasti päällä olevaksi yhteydeksi

Tutkijoiden käsitykset ovat tärkeitä signaaleja, jotka kannattaa poimia talteen. Netissä kasvaneet nuoret leijonat tulevat lähivuosina tekemään rajun vallankumouksen mediamaailmassa. He elävät nyt sitä todellista maailmaa, jota tutkijat Lindström ja Parikka koettavat kuvailla tänään vallassa oleville. Onneksi vapaa markkinatalous, demokratia sananvapauksineen ja globaalisaatio tulevat pitämään huolen, että nuorille uusi maailma on avoinna. Mikään voima ei riitä estämään nettimedian vyörymistä.