Tällä hetkellä vain teleyritykset maksavat tietoturvamaksua, jolla rahoitetaan Viestintäviraston tietoturvaan liittyvä CERT-toiminta. Tyäryhmän mielestä tavoitteena on, että tietoturvamaksua maksaisivat kaikki CERT-toiminnasta hyötyvät tahot. Verkkotunnuksia on nyt noin 91.000, joiden haltijoita on 56.000. Uusia tunnuksia myönnetään vuosittain noin 20.000.

Ehdotuksen mukaan tietoturvamaksua maksettaisiin kaikista suomalaisista verkkotunnuksista. Lisäksi teleyritykset maksaisivat nykyiseen tapaan tietoturvamaksua tietyn osuuden liikevaihtonsa suuruuden perusteella.

Työryhmä on pohtinut myös mm. postitoiminnan valvontamaksuun ja televisiomaksuun liittyviä seikkoja. Televisiomaksujen perintäkustannuksia pitäisi työryhmän mukaan pyrkiä pienentämään ja televisiomaksun laiminlyövien määrää vähentämään. Tässä voitaisiin hyödyntää esimerkiksi erilaisia teknisiä mahdollisuuksia ja kovempia sanktioita.

Viestintävirasto on liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalla toimiva viranomainen, jonka tehtävänä on turvata viestintämarkkinoiden toimivuus ja tehokkuus sekä edistää viestintäverkkojen teknistä toimivuutta ja turvallisuutta. Se on nettobudjetoitu virasto, joka kattaa toimintansa kustannukset pääosin keräämillään maksuilla.