Hannu Syrjänen
Hannu Syrjänen

Syrjänen puhui Viestinnän Keskusliiton edustajiston syyskokouksessa torstaina Helsingissä.

Jos Yleisradion tehtävänä on tulevaisuudessakin tuoda täyden palvelun televisio- ja radio-ohjelmisto siihen liittyvine oheispalveluineen jokaisen saataville – kuten on ehdotettu – käytännössä kaikki, mihin Yleisradio ryhtyy, muuttuu julkiseksi palveluksi. Tämä on paitsi EU-linjausten vastaista, myös erittäin epätarkoituksenmukaista, totesi Syrjänen.

-Jos Yleisradiolle kaavailtu rahoitussuunnitelma ei johda tavoiteltuun tasapainotilaan vuoteen 2008 mennessä, yhtiö joutuu tekemään joka tapauksessa valintoja ja priorisointeja. Tällöin mm. toiminnan laajuutta joudutaan punnitsemaan laadullisia tekijöitä vastaan. Arvioitavana on siis täysi palvelu vastaan tarkemmin määritelty julkinen palvelu.

-Kokonaisuuden kannalta tällaisessa tilanteessa on keskityttävä
laadullisiin tekijöihin ja tehtäviin, joita ei voida hoitaa kaupallisista
lähtökohdista. Kokonaisuus muodostuu tällöin käytännössä
monipuolisemmaksi, laadukkaammaksi ja kuluttajien kannalta antoisammaksi. Koska kyseessä on merkittävä yhteiskunnallinen intressi, tämä pitäisi kirjata myös lakiin, totesi Syrjänen.

Verovaroilla hankaloitetaan yritysten toimintaa

-Kun Yleisradio laajentaa toimintaansa uusiin viestimiin – kuten
Internetiin – sen tulisi keskittyä nimenomaan sellaisiin palveluihin,
jotka liittyvät edellä mainittuihin yhteiskunnan demokraattisten,
sosiaalisten ja kulttuuristen tarpeiden tyydyttämiseen. Verovaroilla ei ole järkevää tuottaa palveluja markkinoille, joilla toimii jo moniarvoisuuden turvaava määrä yrittäjiä.

Syrjänen totesi, että Seppo Niemelän johtamassa työryhmässä ei oltu valmiita uudistamaan Yleisradion rahoitusta esimerkiksi valtion budjetin kautta tapahtuvaksi. Syyksi budjettimallin torjumiselle on esitetty ensisijaisesti se, että Yleisradio eduskunnan alaisena laitoksena joutuisi hallituksen käsikassaraksi.

Syrjänen huomautti kuitenkin, että valtion tulo- ja menoarvion hyväksyy eduskunta kun nykyjärjestelmässä televisiomaksun suuruuden määrää valtioneuvosto.

-Voi hyvällä syyllä kysyä, kumpi järjestelmä sitoo Yleisradion tiiviimmin maan hallitukseen, totesi Syrjänen.