Euroopan kaikkien aikojen suurin musiikkitutkimus paljastaa, että
musiikin lataus verkosta pienentää musiikin ostamiseen käytettyä rahamäärää ja levykokoelmia. Suomalaiset luottavat enemmän perinteisiin myymälöihin sekä levyosastoihin ja kuluttavat vähemmän rahaa musiikin ostamiseen kuin muualla Euroopassa
Pop-musiikin suosio on kasvussa, mutta rock on yhä Euroopan suosikkimusiikkia. Suomalaiset lataavat kännykän soittoääniä enemmän kuin missään muualla Euroopassa. Tanskalaiset ovat Euroopan huippuja musiikin kännykkäkuuntelussa.

Yli 7000 suomalaisvastaajaa

The European Music Census 2004 -tutkimuksen toteutti Music Choice, Euroopan johtava audio-digitaalinen musiikkiradio. Kymmenessä maassa tehtyyn verkkotutkimukseen vastasi kaikkiaan lähes 50.000 eurooppalaista musiikinystävää, joiden joukossa oli 7190 suomalaista. Kolmessa tähän asti järjestetyssä Music Census -tutkimuksessa noin 90.000 eurooppalaista on kertonut omistamastaan musiikista, musiikin hankintakanavista ja musiikkimaustaan. Tuoreimman tutkimukseen avainhavainto oli uusien musiikin välityskanavien suosion kasvu ja muutosten vaikutus musiikin kuuntelijoiden musiikkiin liittyviin tapoihin.

Ranskalaiset ja suomalaiset ääripäitä musiikin hankintakanavissa

Suomalaiset lataavat muita eurooppalaisia vähemmän musiikkiaan verkosta. 31 % suomalaista vastaajista ilmoitti lataavansa musiikkia verkosta. Vain tanskalaisilla (28%) ja saksalaisilla (25%) luku oli vielä pienempi. Sen sijaan peräti 80 % vastanneista ranskalaisista ilmoitti lataavansa musiikkia verkosta. Euroopan suurimmat albumikokoelmat löytyvätkin tanskalaisilta ja pienimmät ranskalaisilta. Yli puolella tanskalaista vastaajista on yli 200 cd-levyä. Ranskalaista tähän lukuun yltää vain 12 %. Suomalaista yli 200 cd-levyä ilmoitti omistavansa 21 % vastaajista.

On-line ostaminen haastaa levymyymälät

Suomalaisista vastaajista 89 % ilmoitti pitävänsä cd-levyjä liian kalliina. Hinta-arvio oli sama ympäri Eurooppaa. Suomalaiset eivät silti vielä asioi on-line -levyostoksilla muun Euroopan tapaan, vaan luottavat musiikin ostamisessa mieluimmin perinteisiin levykauppoihin ja myymälöiden levyosastoihin. 64 % suomalaisista ilmoitti mieluimmin ostavansa levynsä perinteisistä kaupoista, 13 % on-line-kaupoista. 11 % ilmoitti kopioivansa musiikkia ystäviltään. Tanskassa ja Iso-Britanniassa on-line-kaupoissa asioivien lukumäärä ylitti perinteisten musiikkikauppojen ja levyosastojen kautta musiikkinsa hankkivien määrän.

Vain 16 % suomalaista uskoi MP3:n poistavan albumit markkinoilta. Suomalaisten musiikkiin kuluttama rahasumma oli eurooppalaisittain varsin pieni. 43 % vastaajista ilmoitti kuukaudessa kuluttavansa musiikkiin enintään 15 euroa. Valtaosassa maita kulutus asettui 15-30 euron välille.

Pop-musiikki haastamassa rockin valta-aseman

Music Choice Music & Marketing Director Simon George totesi tutkimuksen tuloksista: “Digitaalisen musiikin vallankumous on saamassa jalansijaa voimakkaimmin Ranskassa, mutta on vähitellen etenemässä myös muualla Euroopassa. Vaikka cd:t ovat yhä suosituin tapa kuunnella musiikkia, Music Census -tutkimus osoittaa ihmisten vaativan musiikkiteollisuudelta yhä joustavampia musiikin toimitustapoja.”

Music Census -tutkimus käsitteli myös vastaajien musiikkimakua. Se paljasti pop-musiikin elävän renessanssia. Silti yhdeksässä tutkimukseen osallistuneesta kymmenestä maasta rock-musiikin valta-asema säilyi horjumattomana vain espanjalaisten suosiessa pop-musiikkia. Suomalaista 39 % ilmoitti levykokoelmansa enemmistön olevan rock-musiikkia ja 32 % kertoi pop-musiikin muodostavan suurimman osan kokoelmaansa.

Suomalaisten maine kännykkäkansana sai vahvistusta myös Music Census -tutkimuksessa. Soittoäänensä verkosta lataavien määrä oli Suomessa ylivoimaisesti tutkimuksen suurin. 55 % vastanneista kävi lataamassa soittoäänensä verkosta. Sen sijaan kännykkää käyttivät musiikin kuunteluun joko radiona tai MP3:na suomalaisia (17 %) selvästi enemmän tanskalaiset (42 %) ja norjalaiset (40 %).

Music Choice

Music Choice on Euroopan johtava audio-digitaalinen musiikkiradio. Se tavoittaa 13 miljoonaa kotia 18 maassa Euroopassa ja lähi-idässä. Music Choice lähettää digitaalista non-stop laatumusiikkia 40 kanavalla 24 tuntia päivässä seitsemän päivää viikossa. Mainokset, dj:t tai juontajat eivät keskeytä musiikkia, joten Music Choice tarjoaa noin 25 prosenttia enemmän musiikkia verrattuna muihin kaupallisiin radio- ja musiikkikanaviin Suomessa.