Internetistä kopioidaan kovalevylle musiikkia kotikäyttöön yhä enemmän. Puolet kotitallentajista oli imuroinut musiikin
internetistä. Vuosi sitten luku oli alle 30 prosenttia.
Alkuperäiseltä, julkaistulta CD:ltä tallentaminen on sen sijaan
vähentynyt vuodessa 53 prosentista 30 prosenttiin vastaajista.

Tiedot perustuvat Teoston yksityisen kopioinnin hyvitysmaksuyksikön Otantatutkimus Oy:llä teettämään tuoreeseen tutkimukseen. Sen suunnitteluun osallistuivat opetusministeriö ja tekijänoikeusjärjestöt. Puhelinkyselyn otos oli 1001 haastateltavaa, jotka edustavat Manner-Suomen 15 – 74-vuotiasta väestöä.

Jo lähes puolella suomalaisista on käytössään kotona, työ- tai
opiskelupaikassa tallentava CD-asema. Vielä kaksi vuotta sitten
vain neljäsosalla kansalaisista oli vastaava tallennusmahdollisuus.

Syksyllä 2004 runsaat 29 prosenttia kaikista suomalaisista oli
tallentanut musiikkia digitaaliseen muotoon eli CDR-levylle, mp3-
tallentimelle, minidiscille tai tietokoneen kovalevylle. Kaksi vuotta
sitten 17 prosenttia vastaajista ilmoitti harrastaneensa musiikin
digitaalista tallentamista. Musiikkia digitaalisesti kopioineilta
kysyttiin lisäksi, mihin he viimeksi tallensivat. Näistä 39 prosenttia
oli tallentanut tietokoneen kovalevylle, elokuussa 2003 heitä oli 24
prosenttia. Vastaavasti digitaalisten audiotallentimien kuten mp3-
tallentimien osuus on noussut vuodessa 6 prosentista 15 prosenttiin.

Alkuperäisten tallenteiden osto vähenee

Digitaalinen tallentaminen on kaikenikäisten harrastusta. Musiikkia
digitaaliseen muotoon tallentaa kuitenkin tyypillisimmin edelleenkin 15 – 24-vuotias mies. 44 prosenttia tästä joukosta ilmoitti vähentäneensä alkuperäisten musiikkitallenteiden ostoja. Kaikissa ikäryhmissä vaikutus oli selvästi levyostoja vähentävä.

DVD:lle tallentamisesta tehtiin nyt ensimmäisen kerran erillinen
tutkimus, johon haastateltiin 762:ta henkilöä. Lähes 28 prosentilla
suomalaisista on käytössään tietokoneen tallentava DVD-asema ja lähes 10 prosentilla erillinen televisioon kytkettävä DVD-soitin. Noin 13 prosentilla oli kotona tyhjiä DVD-levyjä. DVD:lle tallentaminen on selvästi harvinaisempaa kuin CDR:lle tallentaminen. Eniten DVD-tallennusta harrastavat nuoret miehet.

Yksityiseen käyttöön DVD-levyille kopioidusta aineistosta puolet on itse tehtyä. Toinen puoli on pääosin tekijänoikeudellisesti suojattuja elokuvia ja TV-ohjelmia. Itse tehdystä aineistosta yleisin laji on itse kuvatut videot ja valokuvat.

Hyvitysmaksutuotot jaetaan taiteen tekijöille

Vuonna 2003 Suomeen tuotiin yli 19 miljoonaa yksityiskäyttöön
tarkoitettua CDR-levyä. Tämän vuoden myyntiarvio on 20 miljoonaa kappaletta. Näistä noin puoleen kopioidaan musiikkia. Kopioiden määrä on yhtä suuri kuin maassamme myytyjen alkuperäisäänitteiden.

Tyhjiä DVD-levyjä tuotiin maahamme viime vuonna yksityiskäyttöön 0,5 miljoonaa kappaletta. Kuluvan vuoden ennuste on yli kaksi miljoonaa levyä.

EU-direktiivi edellyttää hyvitystä yksityisestä kopioinnista. Suomessa kaksi vuosikymmentä käytössä ollut hyvitysmaksujärjestelmä on osoittautunut tehokkaaksi tavaksi järjestää hyvitys teosten kotikopioinnista. Teoston toimitusjohtaja Katri Sipilä muistuttaa, että kopioinnista hyötyvät kuluttajat, laiteteollisuus ja operaattorit. “On kohtuullista, että myös kopioitavan sisällön tekijät saavat osuuden heidän teoksillaan ansaitusta hyödystä tapahtuupa kopiointi millä tavalla hyvänsä. Tallennustekniikat kehittyvät ja muuttuvat. Tärkeää on, että lainsäädäntö pysyy tämän kehityksen vauhdissa”, Sipilä sanoo.

Toimitusjohtaja Sipilä painottaa, että hyvitysmaksutuotoilla tuetaan laajasti suomalaista kulttuuria. Vuonna 2003 hyvitysmaksutuotto oli 10 miljoonaa euroa. Opetusministeriö tekee vuosittain päätöksen varojen jakamisesta. Osa varoista tilitetään suorina korvauksina yksittäisille tekijöille ja osa käytetään tekijöiden yhteisiin tarkoituksiin.

Henkilökohtaisina tilityksinä eri taiteenalojen tekijöille jaettiin
viime vuonna yhteensä 5,7 miljoonaa euroa ja loput tekijöiden
yhteisiin tarkoituksiin, kuten elokuva-, video- ja
musiikkituotantojen tukemiseen.

Esimerkiksi CDR-levyn hintaan sisältyy 20 sentin hyvitysmaksu. Maksun kerää ja tilittää opetusministeriön valtuuttamana Teosto.