Metson sisäisen ja ulkoisen viestinnän johtoon nimitetään FM,
viestintäpäällikkö Kati Renvall, joka raportoi toimitusjohtaja
Jorma Elorannalle.

Metson sijoittajasuhteista ja talousviestinnästä vastaa KTM, CEFA,
sijoittajasuhdejohtaja Eeva Mäkelä joka raportoi
varatoimitusjohtaja Olli Vaartimolle.

Nimitykset astuvat voimaan 17.1.2005.

Metso-konserni on prosessiteollisuuden koneiden ja järjestelmien
sekä huolto- ja asiantuntijapalvelujen maailmanlaajuinen toimittaja.
Konsernin ydinliiketoimintoja ovat kuitu- ja paperiteknologia (Metso
Paper), kiven ja mineraalien käsittely (Metso Minerals) sekä
automaatio- ja säätöteknologia (Metso Automation). Vuonna 2003
Metso-konsernin liikevaihto oli 4,3 miljardia euroa. Konsernin
palveluksessa työskentelee noin 23 000 henkilöä yli 50 maassa.
Metson osakkeet noteerataan Helsingin ja New Yorkin pörsseissä.