Media- ja viihdeteollisuus ovat nopeassa muutoksessa, jota vie
eteenpäin digitaali- ja laajakaistateknologian käyttöönotto.
Ernst & Youngin uuden tutkimuksen mukaan media- ja
viihdeteollisuusyritysten ylimmän johdon huomio on tällä hetkellä
keskittynyt teknologian toimialalle tuomiin muutoksiin. Sisällön digitalisointi ja laajakaistateknologian käytön lisääntyminen tuovat merkittäviä muutoksia, haasteita ja mahdollisuuksia toimialalle.

Ernst & Youngin tutkimus (Fast Forward: Technology Propels Media & Entertainment CEOs into the Future) perustuu mittavan toimiala-analyysin lisäksi 23 pääjohtajan, talousjohtajan ja toimialan taloudellisten sidosryhmien edustajan haastatteluihin. Haastateltavana oli mm. seuraavien yritysten ylintä johtoa: Walt Disney Group, Viacom, Time Warner, Sony America, Reuters Group, Metro-Goldwyn-Myer, Liberty Media, EMI Group, Direct TV Group sekä Clear Channel Communications.

Haastateltujen yritysten yhteinen liikevaihto vuonna 2003 oli 214
miljardia dollaria ja niiden markkina-arvo noin 340 miljardia
dollaria.

“Teknologian mukanaan tuomat nopeat muutokset media- ja
viihdeteollisuudessa ovat aiheuttaneet valtavia strategisia haasteita ja epävarmuutta alan globaaleissa yrityksissä. Tilanne muistuttaa shakkipeliä, jossa uusi siirto aiheuttaa aina uuden tilanteen. Tämän vuoksi alan yritysten ylin johto haluaa johtoryhmiinsä lisää ihmisiä, jotka ymmärtävät teknologiaa ja osaavat toimia jatkuvasti muuttuvassa liiketoimintaympäristössä,” sanoo KHT Sven-Erik Guarnieri Ernst & Young Oy:stä.

Media- ja viihdeteollisuusyritysten huolenaiheena on se, millaista
osaamista niiden pitäisi hankkia organisaatioihinsa. Haastatelluista
75 prosenttia kertoi oikeanlaisen johtoryhmän valinnan olevan suurin sisäinen haaste. Haastateltujen mukaan teknologinen ja taloudellinen osaaminen ovat seuraavan sukupolven johtajien tärkeimpiä ominaisuuksia.

Kuluttajat omaksuvat uutta teknologiaa

Tutkimuksen tuloksia ovat seuraavat:

-Uusia, toimialaa muuttavia teknologioita tulee markkinoille entistä
nopeammassa tahdissa. Kuluttajien kyky omaksua ja ottaa käyttöön uusia teknologioita ei hidastu.

-Haastatelluista 75 prosenttia uskoo digitaalisten videotallentimien (DVR = Digital Video Recorders) olevan se teknologinen innovaatio, joka voi järkyttää toimialan status quota. Digitaalisten videotallentimien ansiosta kuluttajat eivät enää ole aikaan sidottuja ja he voivat mm. ohittaa televisiomainokset.

-Digitaalisten videotallentimien käytön uskotaan kasvavan nopeasti Euroopassa ja USA:ssa: 6,5 miljoonassa eurooppalaisessa ja 24,7 miljoonassa yhdysvaltalaisessa kotitaloudessa arvioidaan olevan digitaalinen videotallennin vuonna 2007. Tämän vuoksi 12,5 prosenttia
(4 mrd. dollaria) perinteisestä televisiomainonnasta olisi uhattuna.

-Elektroniikkapelien tuotot kasvavat nopeimmin kaikkiin muihin
media- ja viihdeteollisuuden sektoreihin verrattuna.

-Toimialan menestyksen edellytys on, että yritysten johtoryhmiin
saadaan ihmisiä, joilla on teknologia- ja talousosaamista.
Haastatelluista 47 prosenttia kertoi em. ominaisuuksien olevan
entistä keskeisempiä tulevaisuuden johtoryhmissä.

-Vaikka televisiolähetykset säilyvät toimialan parhaiten
tuottavimpana segmenttinä, pitää yritysjohto sitä kaikkein
haastavimpana alueena johtaa ja kasvattaa tulevaisuudessa.

-Musiikkiteollisuuden, joka kärsii piraattikopioinnista,
tuottomarginaalit ovat tällä hetkellä koko toimialan alhaisimmat.

-Kaapelioperaattoreiden, jotka eivät ole Euroopassa tuottaneet
yhtä hyvin kuin USA:ssa, uskotaan olevan se segmentti, joka tulee kukoistamaan tulevina vuosina.

“Vaikka uuden teknologian käyttöönottoaste vaihtelee maittain ja
alueittain, trendi on sama kaikkialla maailmassa. Sisällön
digitalisoituminen ja laajakaistateknologia pakottavat media- ja
viihde¬teollisuuden yritykset arvioimaan liiketoimintaansa uudelleen aina tekijänoikeuksista toimitus¬malleihin ja tulonmuodostukseen saakka,” toteaa KHT Mikko Järventausta, Ernst & Young Oy.