Kehitysjohtaja Tapani Pakarinen Yrityssuunnittelu/Toiminnan kehitys – yksiköstä Valiolta kertoo, että yhteistyösopimuksella on selkeä yhteys yhtiön strategiaan. Sekä yhtiön perustehtävässä että visiossa korostetaan yhteistyötä sitoutuneiden kumppanien kanssa menestyksen saavuttamiseksi. Lisäksi tehokas toiminnan rakenne ja hyvä toimituskyky ovat toiminnan keskeisiä lähtökohtia.

“Sisäisessä kartoituksessamme kävi ilmi, että graafisen viestinnän
hankinnassa meillä on paljon tehostamisen varaa. Painotöiden laskutus oli tarkasti tiedossa, mutta epäsuoria kustannuksia eli esimerkiksi ostamiseen kuluvaa aikaa emme pystyneet seuraamaan. Tärkein syy Edita-yhteistyön käynnistämiseen oli juuri sisäisten prosessien kehittäminen ja kokonaiskustannusten haltuun ottaminen”, perustelee Pakarinen.

Valion ilmoituksen mukaan yhtiön merkittävimmät painotyöt käsittävät noin 70 yksittäistä nimekettä, muun muassa
asiakas- ja sidosryhmälehtiä, esitteitä ja toimistotarpeistoa.
Vuositasolla painosmäärä on noin 3,5 miljoonaa kappaletta,
minkä rahallinen arvo noin 1,5-2 miljoonaa euroa.

“Kun on kysymyksessä näin iso muutos, ei voi yksinkertaisesti ottaa riskejä. Kaiken on toimittava. Näimme Editan kaikkein varmimpana yhteistyökumppanina. Editan kokoluokkaa olevan kumppanin kanssa merkittäviä tekijöitä ovat myös suuruuden ekonomia ja resurssit, jotka mahdollistavat nykyteknologian tuomat hyödyt. Uskomme, että yhteistyö hyödyttää molempia osapuolia, mikä on aidon kumppanuuden edellytys”, korostaa Pakarinen.