Suomen Nuorisoseurojen Liitto ry on saanut Paikallislehdistön vuoden 2004 Antti-patsaan tunnustuksena ja kannustuksena siitä työstä, jota nuorisoseurat ja koko nuorisoseuraliike ovat tehneet jo yli 120 vuotta ja tekevät edelleen monipuolisen kulttuuri- ja harrastustoiminnan, opintokerhotoiminnan, kansainvälisen vuorovaikutuksen ja yhteiskunnallisen aktiivisuuden ja vastuullisuuden hyväksi erityisesti nuorison ja perheiden
keskuudessa.

Nuorisoseurojen ensisijaisena tehtävänä on edistää sivistyksellisen tasa-arvon toteutumista sekä tukea lasten, nuorten ja aikuisten tasapainoista kasvua.

Nuorisoseurojen monipuolinen toiminta rikastuttaa paikallista kulttuuri- ja harrastustoimintaa ja tukee alueittensa kehityspyrkimyksiä. Tällainen työ edistää myös paikallislehdistön toimintaedellytyksiä.

Suomen Nuorisoseurojen Liittoon kuuluu nykyään yli 800 paikallista nuorisoseuraa, joilla on yhteensä yli 90 000 henkilöjäsentä. Nuorisoseurojen ylläpitämiä nuorisoseurantaloja on kaikkiaan noin 600.

Paikallislehdistön Antti-patsaan myöntävät vuosittain Sanomalehtien Liiton paikallislehtineuvottelukunta, Paikallislehtien Päätoimittajayhdistys ja Suomen Paikallismediat Oy. Paikallislehdistön Antti-patsaita on jaettu vuodesta 1981 lähtien.