Laajakaistaiset kotiliittymät merkitsevät ihmisten media- ja vapaa-ajan käytölle muutosta. Kun kiinteän liittymän myötä verkon käyttötiheys ja -tunnit tuplaantuvat, yhä useampi asiointi hoidetaan verkon kautta. Niinpä esimerkiksi säätiedot, televisio-ohjelmat ja aikataulut tarkistetaan yhä yleisemmin verkosta, ja vastaavasti lottoaminen, lipputilaukset tai
erilaiset varaukset hoidetaan verkosta. Kaikista 15-79-vuotiaista
suomalaisista 39 % on tehnyt verkko-ostoksia –
laajakaistakotikäyttäjistä kuitenkin jo 66 %.

Kyseiset tiedot selviävät TNS Gallupin uudesta Online Trends –
tutkimusraportista, johon on koottu Internetin kehitystrendit
mediana, mainosvälineenä ja kauppapaikkana. Raporttiin on koottu tiedot useista TNS Gallupin Internet-käyttöä koskevista
yhteistutkimuksista, joihin haastatellaan neljännesvuosittain yli
3.000 henkilöä puhelimitse valtakunnallisesti edustavista otoksista, jotka on painotettu vastaamaan 15-79-vuotiaita suomalaisia.

10-vuotiaista lapsista 80 % käyttää Internetiä kotoaan

Internet-liittymä on nyt jo joka toisessa kotitaloudessa,
laajakaistainen liittymä joka neljännessä. Laajakaista on lähtenyt
yleistymään ensin lapsiperheisiin. Niinpä jo 10-vuotiaista
suomalaisista lapsista lähes 80 % käyttää Internetiä kotoaan. Kun
tarkastellaan käyttöpaikkoina myös työ- ja opiskelupaikkoja,
Internet tavoittaa kaikista suomalaisista opiskelijoista 99 %,
toimihenkilöistä 94 % ja johtavassa asemassa olevista 92 %. Eri
ikäryhmistä Internet tavoittaa edelleen parhaiten 15-34-vuotiaat,
mutta nyt 35-49-vuotiaistakin peräti 86 käyttää Internetiä ja 50-64-vuotiaistakin jo kaksi kolmesta. Koko 15-79-vuotiaasta väestöstä 71 % on käyttänyt Internetiä edellisen kuukauden aikana.