Mediaan ja viestintään erikoistunut verkkojulkaisu Mediaviikko on tänään toiminut neljä viikkoa. Se on niin lyhyt aika, että sen perusteella ei ole tietenkään viisasta tehdä yleensä minkäänlaisia johtopäätöksiä jonkin tiedotusvälineen tai ylipäätään liikeidean toiminnan tulevaisuudesta tai kannattavuudesta. Vasta aika näyttää pitemmän ajan kuluessa, mikä hanke todella kestää.

Mediaviikon arvioinnissa on kuitenkin tehtävä poikkeus. Julkaisu on selvästi iskenyt aukkoon, ja saanut loistavan lähdön. Tässä maassa ei ole aiemmin ilmestynyt juuri tähän verraten fokusoituneeseen sektoriin erikoistunutta riippumatonta kanavaa. Uutta on myös se, että paperiversiota ei enää välttämättä tarvita tiedonvälitykseen, ainakaan tässä tapauksessa.

Lukijoiden ja uutiskirjeen tilaajien yhteismäärä on noussut tänä aikana heti useihin tuhansiin, joista säännöllisiä lukijoita on suurin osa. Uutiskirjeen tilaajia rekisteröityy runsaasti päivittäin, ja mikä ilahduttavinta, tilaajakunta koostuu hyvin korketasoisista maamme johtavista alansa ammattilaisista. Joukossa on sekä viestinnän että median osaajia ja päättäjiä niin lukuisista pörssiyhtiöistä kuin keskisuurista yrityksistä, järjestöistä ja julkishallinnon organisaatioista. Myös valistuneita yksityisiä kansalaisia on liittynyt tilaajiksi. Tämä käy ilmi Mediaviikon omasta statistiikasta, jolla mitataan IP-pohjaisesti kävijöitä.

Kokemuksemme perusteella me tekijät uskomme Mediaviikkoon. Haluamme tehdä sitä entistäkin ponnekkaammin. Hyvän palautteen pohjalta ovat myös jatkoinvestoinnit perusteltuja. Mediaviikko on kuluneella viikolla tehnyt mm. ilmoitusmyynnistä sopimuksen espoolaisen Streacon kanssa. Kun kohderyhmä on selkeä ja media tavoittaa riittävän suuren avainjoukon, tuntuu se kiinnostavan ilmoittajia.

Mediaviikko on todettu myös tiedottajien keskuudessa tärkeäksi kanavaksi. Toimituksen saama aineistomäärä on huomattava ja se kasvaa jatkuvasti. Tämä on pelkästään hyvä asia, koska Mediaviikko on tarkoitettu nimenomaan uutiskanavaksi. Otamme mielellämme vastaan kaikkea uutisaineistoa. Periaatteena on, että toimituksellinen linja on journalistinen. Aiheiksi pyritään valitsemaan sellaisia uutisideoita, jotka kiinnostavat lukijoita, ja antavat totuudenmukaisen kuvan aiheesta. Myös kipeiden aiheiden käsittelemien tulee kuulumaan journalistiikkaamme.

Kiitän lukijoita hyvästä palautteesta ja toivotan hyviä lukuhetkiä! Pysykää kanavalla!

Paavo Vasala
päätoimittaja