Erkki Liikanen
Erkki Liikanen

Liikanen on näissä vastuunalaisissa kotimaisissa ja kansainvälisissä tehtävissä toimiessaan osoittanut ymmärtävänsä lehdistön yhteiskunnallisen merkityksen ja tukenut sanomalehdistön ja muun vapaan tiedonvälityksen toimintaedellytyksiä.

Liitto jakaa vuosittain Sanomalehdistön kunniamitalin tunnustuksena
merkittävästä viestinnän ja sanomalehdistön hyväksi tehdystä työstä.

Sanomalehtien Liittoon kuuluu yhteensä 199 jäsenlehteä, joiden
yhteislevikki on noin 3,2 miljoonaa kappaletta.