ECHR tuo sananvapautta Suomeen
ECHR tuo sananvapautta Suomeen

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT) on vapauttanut Pohjalaiseen kirjoittanen toimittajan Seija Selistön saamistaan tuomioista ja korvauksista, jotka suomalainen oikeuslaitos hänelle on langettanut laatimastaan lehtijutusta. EIT:n mielestä Suomi on rikkonut toimittajan sananvapautta. Selistö kirjoitti Pohjalaisessa, että leikkauksessa kuolleen potilaan leikannut kirurgi oli juovuksissa edellisillan ryypiskelyn takia. Kirurgia vastaan ei kuitenkaan nostettu syytettä.

Kirjoitus julkaistiin vuonna 1996. Käräjäoikeus tuomitsi Selistön kunnianloukkauksesta sakkoihin katsoen, että vaikka toimittaja ei maininnut kirurgia nimeltä, oli tämä artikkelista helposti tunnistettavissa. Hovioikeus korotti tuomittua rangaistusta. Korkein oikeus ei antanut muutoksenhakulupaa.

Suomen valtio joutuu maksamaan takaisin Selistölle määrätyt sakot ja korvakset ja maksamaan myös uusia korvauksia ja syntyneitä kuluja, yhteensä 31.500 euroa.

-Tämä antaa suuntaa suomalaiselle sananvapaudelle, sanoo ihmisoikeustuomioistuinasioiden johtaja Arto Kosonen
ulkoasiainministeriöstä. “Tämä on sitä uutta ihmisoikeusjuridiikkaa, jota Euroopasta tänne tulee”, hän toteaa.

Kososen mukaan Suomen viranomaisten kanssa aiotaan nyt tarkastella, miten tuomioistuimien tulkintoja tästä eteenpäin kehitetään. Lainsäädännön muutoksia tämä ei Suomessa kaipaa, vaan ainoastaan tulkintaa muutetaan, hän kertoo.

EIT piti asiassa suullisen käsittelyn 10. helmikuuta 2004.

EIT totesi, että lehdistön tehtävänä on vastuullisella tavalla jakaa
tietoa yleistä intressiä koskevista asioista ja että yleisöllä on
oikeus vastaanottaa tällaista tietoa. Sen mukaan lehdistön vapauteen kuuluu tietynlainen liioittelu tai jopa provokaatio. EIT:n mukaan lehdistö lähestyy yleistä mielenkiintoa herättäviä kysymyksiä usein yksittäistapausten kautta ja näin oli tässäkin tapauksessa tehty.

EIT katsoi, että tapauksessa oli ollut aihetta ohjata yleistä keskustelua asiasta eikä toimittaja ollut paljastanut kyseessä olleesta kirurgista tietoja, kuten nimeä, ikää tai sukupuolta, joiden perusteella hänet olisi voitu tunnistaa.

Journalisti-lehti on keväällä 2004 lainannut Helsingin Sanomia, jonka mukaan Suomen hallitusta edustava ulkoministeriön oikeudellisen yksikön päällikkö Arto Kosonen herätti Strasbourgissa tuomaritkin väittämällä, ettei Pohjalaisen jutun kirjoittaja ollut antanut kohteenaan olleelle kirurgille tilaisuutta kommentoida väitteitä juopumuksesta. Kuitenkin asiakirjoista oli käynyt ilmi, että kirurgi itse kieltäytyi lausumasta lehdelle.

Karhuvaaralle ja Iltalehdelle myös vapautus

EIT vapautti myös Iltalehden päätoimittajana toimineen Pekka Karhuvaaran ja Iltalehden tuomiosta ja korvauksista. Suomen valtio joutuu maksamaan takaisin yhteensä 65.345 euroa.

Iltalehti tuomittiin 1998 maksamaan silloiselle kansanedustajalle Kirsti Ala-Harjalle lähes 30 000 euron korvaukset yksityiselämän loukkaamisesta. Lehti oli kertonut tämän olevan naimissa asianajajan kanssa, joka oli saanut ehdollisen vankeustuomion. Tuolloinen päätoimittaja Pekka Karhuvaara sai 8 000 euron ja pari toimittajaa pienemmät sakot.

EIT:n mielestä suomalainen tuomioistuin on loukannut Karhuvaaran ja Iltalehden sananvapautta.

Kumpaakin valittajaa on edustanut Matti Wuori.

Kummastakin jutusta käytiin läpi ns. admissibility- eli pohjustavan vaiheen lisäksi myös merits -osa, jossa osapuolet tuovat esiin koko aineistonsa.

EIT:n päätökset tulevat kolmen kuukauden kuluttua voimaan ellei päätöksestä osapuolet valita EIT:n suureen jaostoon.