.

Myös toimistot itse myyvät agressiivisesti palvelujaan sillä perusteella, julkaistaanko juttu lehdessä ja minkä verran tulee tv-julkisuutta. Laskutus perustuu onnistumiseen. On tullut tavalliseksi, että toimistot tarjoavat yhä lyhyempiä ja konkreettisempia palveluksia toimeksiantajilleen. Esimerkiksi voidaan sopia, että tuoteuutinen pitää saada juttuna esiin Aftonbladetin etusivulle tai että vieras pitää saada TV:n aamulähetykseen.

Yhä useammin Ruotsin toimeksiantajat vaativat viestintätoimistolta niin konkreettisia toimia kuin mahdollista.

Patriksson Communication, joka on erikoistunut muotiin, tarjoaa palvelujaan veloittamalla per-leike-periaattella eli maksu suoritetaan sen mukaan, kuinka monta julkaistua juttua on löytynyt.

Iltapäivälehtiin tai talouslehti Dagens Industriin saadusta jutusta toimistot veloittavat 50.000 -100.000 kruunua. Vielä kymmenen vuotta sitten hinta oli 25.000 kruunua. Resumen mukaan tulokseen perustuva laskutus on yleisempää kuin luullaan. Yrityksien sanotaan pitävän vallalle tulleesta käytännöstä, koska riski on vähäinen. Maksu tapahtuu vain, jos tulee tulosta.

Yleisesti länsimaisten viestintätoimistojen eettisiin periaatteisin ei kuulu hyväksyä leikeperusteista tai millimetriperusteista laskutusta, vaan veloitus tapahtuu tehtyjen työtuntien mukaan.